"Ağyâre nigâh etmediğin nâz sanırdım"

Katılım
4 Kas 2011
#1
Ağyâre nigâh etmediğin nâz sanırdım
Çok lutf imiş ol âşıka ben az sanırdım

Gamzen dili rüsvâ-yı cihân eyledi
Billâh ben ol âfeti hem-râz sanırdım

Seyr eylemesem âyînede aks-i cemâlin
Hüsn ile seni meh gibi mümtâz sanırdım

Ma'mûr idügin bilmez idim böyle harâbât
Mestâneleri hâne-ber-endâz sanırdım

Sihr etdiğini senden işitdim yine Nef'î
Yoksa sözünü hep senin i'câz sanırdım

bu gazelin ölçüsü nedir ?
 

Muhammed Doruk

Bir,Mısraı berceste yeter!
Katılım
15 Kas 2010
#2
Ynt: "Ağyâre nigâh etmediğin nâz sanırdım"

Eksikler var ama:
Mef'ûlü/Mefâ'îlü/Mefâ'îlü/Fe'ûlün
 
Katılım
20 Haz 2018
#3
Ynt: "Ağyâre nigâh etmediğin nâz sanırdım"

Her ne kadar el-mâ'na fi batn-ı'ş -şair denilse de :)
Yabancıya bakmadığından ben nazlı sanırdım
Ama çok alakalıymış aşığa ben az sanırdım

Gülümsenle cihana beni rezil eyledin
Oysa ben seni en yakın arkadaşım sanırdım

Yüzünün aynadaki yansımsını görmesem
Güzellikde seni ay gibi seçkin sanırdım

Yapıcı olduğunu bilmezdim böyle harap olmuş
Sarhoşları seni ev yıkıcı sanırdım

Sihir yaptığı yeni senden işittim
Nef'i yoksa sözünü hep icaz* sanardım
 

Konuyu şu anda okuyanlar : (Users: 1, Guests: 0)

Giriş yap