Beyit şerhi

#61
Ynt: Beyit şerhi

İki zülfün iki ejder gibi göründüğü için
Orta yerinde lebin mühr-i Süleymân görünür.
Necâtî

Yüzünün iki yanından sarkan kâküllerin yılan gibi göründüğü için, orta yerinde duran dudağın Süleyman'ın mührünü andırır.
Beyti doğru yorumlayabilmek için mühr-i Süleymân'ın eski tasvirlerini araştırdım. Tasvirlerde ortadaki yıldızın iki tarafında, yukarıdan aşağıya doğru sarkan yılana benzer kıvrımlı iki çizgi yer alıyor. Şair sevgilinin saçları arasında dudağının görünüşünü bu manzaraya benzetmiş. Bu teşbihte bir cihet daha var ki, asıl mana orada. Süleyman'ın mührü klasik gelenekte gücün, kudretin ve hükmetmenin sembolüdür. Hem Yahudi, hem İslam geleneğinde çokça kullanılmış, bazı devlet adamları şahsi flamalarına güç göstergesi olarak bu sembolü koymuşlar. Mühr-i Süleymân aynı zamanda tılsımlı olduğuna inanılan, büyü ve sihirde de kullanılan bir sembol. Şair böylece sevgilinin dudağının her kıvrılışını, onun ağzından çıkar her kelimeyi aşığın kalbini ona bağlayan hüküm-ferma bir mühür ve baziret bağlayıcı bir büyü olarak telakki etmiştir. Bu dudaklar aynı zamanda aşığın esaret fermanının tasdik edici mührüdür.
 

adlena

Divan Üyesi
#62
Ynt: Beyit şerhi

çok güzel açıklamışsınız zevkle okudum ve konuyu takibe aldım devamını bekliyorum.