bir beyt

sefkü

Divan Üyesi
#1
Gözümde 'ayn-ı külħandır hezārān gülistān olsa
Göŋül eglenmiyor sensiz cihān bāġ-ı cinān olsa

bunun kime ait olduğunu/olabileceğini bilen var mıdır acep?