bir beyt

sefkü

 
Katılım
22 Mar 2017
Gözümde 'ayn-ı külħandır hezārān gülistān olsa
Göŋül eglenmiyor sensiz cihān bāġ-ı cinān olsa

bunun kime ait olduğunu/olabileceğini bilen var mıdır acep?