~Biz~

Dilhun

 
Katılım
20 Haz 2018
Sâhib-i idrâk-i pâkiz kaydı yok dîvâneyiz
Ehl-i dünyânın temâşâsı nasîhatdir bize

Taşlıcalı Yahyâ
 

Dilhun

 
Katılım
20 Haz 2018
İmama telkin verir naaşımız,gömülmeyiz biz ekiliriz,özümüz çınar-ı haktır,kökümüz edeb yâ Hû.

Said Yavuz