Diğer Dillerdeki Türkçe Kelime Varlığı

Katılım
5 Ağu 2018
#1
Arkadaşlar diğer dillerdeki Türkçe kelime varlığı hakkında bilgiye ihtiyacım var
Bilgi kaynak va verebilir misiniz?
Üniversitede konuşmuştuk ama unuttum bazı dillerde ciddi Türkçe kelime var.
bu başlık altında da konuşabiliriz,hangi dillerde hangi Türkçe kelimeler kullanılıyor
Güzel olabilir bu
 
Katılım
6 Ara 2014
#2
Farsça'dan Türkçe'ye geçmiş kelimelere kıyasla daha az sayıda olsa da iran'ın yüzyıllar boyunca türk yönetiminde kalması ve hala ciddi oranda türk nüfusu barındırmasından ötürü türkçeden farsçaya geçmiş kelimeler de vardır. bunların önemli bir kısmı askerlikle ilgili sözcükler.

açar (anahtar)
aş (iki dilde de kullanımı 8. yy. öncesine gidiyor. tartışmalı)
ağa (bey anlamında)
ağuz (ağız, ilk süt anlamında)
aqdadaş (ağabey anlamında)
aqa (ağabey)
al (al basması, cin)
al (serap)


amac (amaç)


atabek (lala)
otağ
otaq oda anlamında.
ocaq (ocak)
ordek (ördek)
ordu
erselan (arslan)
ermeğan (armağan)
ormek (pamuklu kumaş anlamında)
uzengu (mahmuz anlamında,
eşek
uğur


uluğ (ulu) bey :)
olgu (örnek)
uzun burun (mersin balığı)
iz
il (aşiret anlamında)
ilçi (elçi)bacnaq (bacanak)
baci (bacı; kadın hizmetçi)
boluk (bölük, kısım)
buran ( tipi)
boşqab (tabak. nişanyan hoten sakacasında türkçeye geçti diyor. tartışmalı)
behadur (. nişanyan eski türkçeye proto-iranca'dan geçti diyor. tartışmalı)
beyrek (bayrak)
beyk (bey, kabile reisi)


pars (tartışmalı)

tatar (tatar; ulak)
toşek (döşek, yatak)
teğar (tağar, büyük toprak leğen)
tokme (düğme)
tolombe (tulumba)
temğa (damga, alamet)
tup (top)
tuman (tümen; on riyal karşılığı para birimi. eski türkçede onbin demek. nişanyan bunun proto-irancadan geçtiğini söylüyor. ikna edici değil.)


cuke (manga)

çapar (ulak. çapmak fiilinden olabilir.)
çaq (çağ, zaman)
çavuş (öncü, kervanbaşı)
çekme (çizme)


çolaq (çolak) erol
çomaq (çomak)xatun (hatun, katun. nişanyan soğdcadan türkçeye geçti diyor. tartışmalı)
xan (han)
xanom (hanım)


dadaş (erkek kardeş)
dolme (dolma)
dişleme (kıtlama)


supur (çöpçü)
sorme (sürme)
sellane sellane (sallana sallana, ağır ağır)
sencaq (sancak, alay bayrağı)
surtme (kızak)şapelaq (şaplak, tokat)
ğaz (kaz. başka dillerde de benzer. eski bir kök dilden gelmiş olabilir.)

qableme (tencere. türkçe kaplamadan)
qatoq (katık, yoğurt)
qaçaq (kaçak, kaçak mal)
qaşoq (kaşık)
qalpaq (kalpak)
qayoq (kayık)


qurut, (kurut, kurutulmuş yoğurt)

qorme (kavurma)
qızılala (alabalık)
qışqırıq (yaygara)
qışlaq (kışlak)
qaşov (kaşağı)
qelavuz (kılavuz)
qaltaq (kaltak)
qolçomaq (eli sopalı)


qunduz (kunduz)
qeyme (kıyma)
qu (kuğu)


kotek (kötek, dayak)
kesme (kakül)


komek (kömek. geçiş yönü tartışmalı.)
kuç (göç; haydut)
kuçek (küçük. benzerlik eski bir kök dilden ya da çocuk dilinden kaynaklanıyor olabilir.)


gezme (gece bekçisi)meral (maral, ceylan)


voşaq (uşak)
veşaq (vaşak)


hovle (havlu)

yataqan (yatağan)
yaği (yağı; isyancı)
yalançi (yalancı)
yaman (tehlikeli bir rüzgar)
yetaq (muhafızlık)
yedek (yedek at)
yeraq (silah; eyer takımı)
yortme (dört nala)
yerliğ (ferman. moğolcadan da geçmiş olabilir.)
yesaq (yasak; ceza)


yeğma (yağma)
yeqe (yaka)
yulduz (yıldız)
yenge
yengidonya (amerika. yenidünya dan.)
yevaş (yavaş)
yurt (çadır yeri)
yureş (hücum)


yuzbaşi (yüzbaşı)

yeylaq (yayla)

kaynak: farsça-türkçe sözlük (mehmet kanar)
 

Konuyu şu anda okuyanlar : (Users: 1, Guests: 0)

Giriş yap