Dil ile ilgili sözler

Katılım
21 Mar 2006
Türkçem, ses bayrağım.
~ Fazıl Hüsnü Dağlarca ~


Türkçe; ağzımızda, anamızın dili gibi helâl ve güzel olmalı.
~ Yahya Kemal Beyatlı ~


Bizim dilimiz, bir imparatorluk dilidir. Her dil imparatorluk dili olamaz. Çünkü her millet imparatorluk kuramaz.
~ Nihad Sami Banarlı ~


Gönlü ve sözü bir olmayan kişinin yüz dili bile olsa, o gene dilsiz sayılır.
~ Mevlâna ~


Bir ulusun bütün yönetimi bana bırakılsaydı, ilkin dilini düzeltirdim. Çünkü, dil düzgün olmayınca söylenen anlaşılmaz ve yapılması gereken yapılmadan kalır, böyle olunca töreler ve sanat geriler, adalet yoldan çıkar, halk çaresizlik içinde kalır. İşte bundan dolayı söylenmesi gereken başıboş bırakılamaz. Bu her şeyden önemlidir.
~ Konfüçyüs ~


Kamusa (sözlüğe) uzanan el, namusa uzanmıştır.
~ Cemil Meriç ~


Dilini kaybeden bir millet, herşeyini kaybetmiş demektir.
~ Peyami Safa ~


Bir ülkenin kanunlarının çiğnenmesinden sonra en büyük suç, dilinin çiğnenmesidir.
~ Walter Lanoor ~


Millet, edebiyatı olan topluluktur.
~ Balzac ~


Bana mükemmel bir lisan ver, sana büyük bir millet teşkil edeyim.
~ Leibniz ~


Kendi dilini tam olarak bilmeyen, başka dilleri de bilemez.
~ Bernard Show ~


Herhâlde münevver bir insanın, anadilinden en az 30.000 kelime bilmesini zaruri bulurum.
~ H. Saadettin Aral ~


Dilimin sınırları, dünyamın sınırlarıdır.
~ Ludwig Wittgenstein ~


Bir kimsenin ne söylemesi gerektiğini bilmesi yeterli değildir; nasıl söyleneceğini bilmesi de gerekir.
~ Aristo ~


Dil, insanın karakterinin bir parçasıdır.
~ Bacon ~


Ben insanlara yalnız anadillerini bilmedikleri zaman dayak atılmasına taraftarım.
~ Churchill ~


Konuşma, insanın aklını kullanma sanatıdır.
~ Eflâtun ~


Sözün doğrusu, dilin süsüdür.
~ Hariri ~


Dil sürçeceğine, ayak sürçsün daha iyi.
~ Herbert ~


Kuşlar ayaklarıyla, insanlar dilleriyle yakalanırlar.
~ Thomas Füller ~


Söz ola kese savaşı
Söz ola bitire başı
Söz ola ağulu aşı
Bal ile yağ ede bir söz
~ Yunus Emre ~


Gerçeği söylemek değil, anlatmak güçtür.
~ Cenap Şahabettin ~
 

PULAT

 
Katılım
15 Haz 2006
Ynt: Dil ile ilgili sözler

İlk defa katıldığımı burada da belirterek -hiçbir şey yapamazsam da- yanınızda olduğumu belirtmek isterim.
 

mehmet baki

Çok Önemli Parti yani ÇÖPün daimi şefi.
Katılım
3 Ağu 2008
Ynt: Dil ile ilgili sözler

dil!

ağzımızdaki et parçası...bu kelimeyi lisan manasında kullanıyoruz. asli itibari ile dil kelimesi lisanı karşılamıyor. en azından benim nazarımda. sanki dil kelimesi lisan kelimesine nazaran nakıs...bilemiyorum!

dil dediğimiz şey bir araç! beşerin hem cinsi ile anlaşması ve sair mahlukatı manalandırmasında bir araç! elbette başkaca faydaları da var...

lisanımız kaybettik! en azından bır kısmını. bugün bir ingiliz şekspiri okuyabilirken kaçımız geçtim tükçenin kuvvetli kalemlerinin yazdıklarını mustafa kemalin gençliğe hitabesini okuyabiliyoruz?. dikkat buyurun anlamaktan bahsetmiyorum okumaktan bahsediyorum yani elif'i be'ye vurmaktan; cezm'den! maalesef çok az! bugün on yaşındaki veled dahi sel ve sal'larla meramını anlatıyor.

lisanda her kelimenin bir ihsası, bir tedaisi vardır. çok basit bir misal verelim: barbaros hayreddin paşa kaptan-ı derya idi. bugün oramiral diyoruz aynı rütbe sahibine. amiral, kaptan-ı derya ile aynı hissi verebiliyor mu? başka bir misal; bilimsel deyince ne ihsas ediyor yahut düşünsel deyince tedaisi ne oluyor?

lisanımız mahvoldu...bunun düzelmesi için yegane şart önümüze her sunulan yemeğe el uzatmamaktır.