DİLİNİ KAYBETMİŞ ULUSLAR VE BAŞLARINA GELENLER

HCRTRMN

 
Katılım
11 Eki 2006
1. KAZAKİSTAN - RUSÇA
2. KIRGIZİSTAN - RUSÇA
3. TÜRKMENİSTAN- RUSÇA
4. TACİKİSTAN - RUSÇA
5. AZERBAYCAN - RUSÇA
6. ÖZBEKİSTAN - RUSÇA
7. ERMENİSTAN - RUSÇA
8. GÜRCİSTAN - RUSÇA
9. BUHARA - RUSÇA
10. BELARUS - RUSÇA
11. UKRAYNA - RUSÇA
12. MACARİSTAN - RUSÇA
13. FİNLANDİYA - RUSÇA
14. ESTONYA - RUSÇA
15. BAVYERA - RUSÇA
16. SLOVAKYA - RUSÇA
17. ANGOLA - PORTEKİZCE
18. BATI SAHRA - İSPANYOLCA
19. BENİN - FRANSIZCA
20. BOTSVANA - İNGİLİZCE
21. BURUNDİ - FRANSIZCA
22. CEZAYİR - FRANSIZCA
23. ÇAD - FRANSIZCA
24. EKVATOR - İSPANYOLCA, PORTEKİZCE, FRANSIZCA
25. FAS FRANSIZCA – İSPANYOLCA
26. FİLDİŞİ SAHİLİ - FRANSIZCA
27. GABON - FRANSIZCA
28. GAMBİYA - İNGİLİZCE
29. GANA - İNGİLİZCE
30. GİNE - FRANSIZCA
31. KAMERUN FRANSIZCA - İNGİLİZCE
32. KENYA - İNGİLİZCE
33. KONGO - FRANSIZCA
34. LESOTHO - İNGİLİZCE
35. LİBERYA - İNGİLİZCE
36. LİBYA - FRANSIZCA ,İTALYANCA
37. MADAGASKAR - FRANSIZCA
38. MALAVİ - İNGİLİZCE
39. MALİ - FRANSIZCA
40. MORİTANYA - FRANSIZCA
41. MOZAMBİK - PORTEKİZCE
42. NAMİBYA - İNGİLİZCE
43. NİJER - FRANSIZCA
44. NİJERYA - İNGİLİZCE
45. ORTA AFRİKA CUMHURİYETİ - FRANSIZCA
46. RUANDA İNGİLİZCE - FRANSIZCA
47. SENEGAL - FRANSIZCA
48. TANZANYA - PORTEKİZCE
49. SOMALİ İNGİLİZCE - İTALYANCA
50. SUDAN - İNGİLİZCE
51. TUNUS - FRANSIZCA
52. UGANDA - İNGİLİZCE
53. ZAMBİYA - İNGİLİZCE
54. ZİMBABVE – İNGİLİZCE
Yukarıda sayılan 54 ülke ve milletlerine daha fazla örnek eklenebilir.Bu milletler milli benliklerini öncelikle onun temsilcisi olan dillerini kaybettikleri için, yıllardan beri kendileri açlık ve sefalet içinde yaşarken tüm ülke zenginlikleri sömürülmekte, tüm maddi kaynakları talan edilmektedir.Hatta ve hatta yıllar boyunca bir mal gibi alınıp satılmışlar köle ticaretine maruz kalmışlar başka uluslara kölelik yapmışlardır ve hala da yapmaktadırlar.
Neden?
Milli birlik ve beraberliklerini kaybettikleri için.Milli birlik ve beraberliği bir arada tutan tek şey de dildir.Dil giderse milli birlik dağılır.Yukarıdaki ülkeler yıllarca sömürüldükleri ve insan dışı uygulamalara maruz kaldıkları halde, milli benliklerini yitirdikleri için bugün hala yıllarca kendilerine işkence yapan ulusların ana dillerini kendi resmi dilleri olarak konuşmaktadırlar.Arap bir aile evde çocuğuyla Fransızca konuşmaktadır.Bir Kazak yahut Kırgız kardeşiyle Rusça konuşmaktadır.Hem yıllarca kendilerini sömüren ulusların ana dillerini kendi dilleri olarak konuşmakta hem de onların kültürünü benimsemiş ve o kültüre göre yaşamaktadırlar.
Hiçbir ulus kendi bağımsızlığını korumaktan aciz değildir.Düşman ne kadar güçlü ne kadar zalim olursa olsun her ulus kendi milli birlik ve beraberliğini koruyabilir. Yeter ki milli birlik ve beraberliğini bir arada tutacak unsurların kıymetini bilsin ve ona sımsıkı sarılsın.O da dildir.Dil giderse herşey gider.
Bir örnekle açıklamak gerekirse; yukarıdaki uluslardan gerek toprak olarak gerek nüfus olarak gerekse de iktisadi olarak çok daha zayıf olan ama yıllardan beri Rusların tüm baskı ve zulmüne rağmen milli birlik ve beraberliğini, onurunu namusunu yitirmemiş ve hala tam bağımsız olan bir ulus vardır.Çeçenler.Ruslar yaklaşık 15 ulusu ve 300 milyon insanı zaptetdiler.Onları yıllarca sömürdüler.Dillerini dinlerini ve milli benliklerini yok ettiler.Ama bir buçuk milyon Çeçenle başa çıkamadılar.
Neden?
Çünkü Çeçenler yediden yetmişe canları pahasına her zaman milli birlik ve beraberliklerini korudular.
Sonuç olarak;
Bir millet milli benliğini ve şuurunu kaybederse başka milletler tarafından sömürülür.Milli benliği korumanın tek yolu da dilimizi korumaktan geçer.
Dil giderse her şey gider.
Milli siyasetçilerimiz milli onurumuzu ve namusumuzu yabancılar karşısında korumaktan aciz kalmış ve hatta bu değerlerin yok edilmesinde onlarla işbirliği yapmaya başlamışlardır.
Bu arada altın,bor,petrol ve daha nice yer altı ve yer üstü zenginliklerimiz yıllardır sömürülmekte ve Türk halkı gün geçtikçe fakirleşmektedir.Her tarafımız yabancı mallarla dolup taşmış, kendimize ait bir cep telefonu basit bir götürgeçimiz bile yoktur.
Atatürk döneminde yüzde yüz yerli malı uçak üreten Türkiye bugün her şeyini dışardan almaktadır.
Sömürülüyoruz…
Türk ulusu bataklığa sürüklenmektedir.


ALINTIDIR..
 

mehmet baki

Çok Önemli Parti yani ÇÖPün daimi şefi.
Katılım
3 Ağu 2008
Ynt: DİLİNİ KAYBETMİŞ ULUSLAR VE BAŞLARINA GELENLER

esselam;

"milli onur" da ne ola ki? aceb yazı sahibi lisan hassasiyetinden bahsederken şeref haysiyet namus gibi mefhumları "onur" kelimesi ile mi anlatmak istedi? belki de basit bir kelime hatasıdır. bilemiyorum

başka milletleri bilemem ama "türklük" ile alakalı bir düşüncem vardır. türk'ler "dinlerini" yani madde üstü inanışlarını kaybettikleri an "türklük"lerini de kaybediyor sanki. ister asyadan kopup gelen ilk türklere bakalım ister islam ile şereflendikten sonraki türklere bakalım ne zaman ki inanışlarını kaybetmişler kimlikleri de değişmişdir. tabii bu benim şahsi kanaatim.

bir başka husus ise türklerin lisanı ile hareket arasındaki münasebet.
türkler hayatı hareket üzerine bina eden bir kavim. fıtratı bu şekilde. çok uzağa gitmeye gerek yok alp eren mefhumuna bakmak kafi...yahut müşahhas bir misal "pastırma". atının terkisinde gıda ihtiyacını temin eden başka bir millet yok.(bu iş sırf hareket kabiliyetini düşürmemek içindir) lisan hareket ile mütenasib olarak şekillenmiş yahut verilmiş. bu hareketli kavim ne zaman ki meskun bir lisan sahibi ile tanıştı o zaman büyük çapa erdi. işin inceliği şu ki aynı kavim meskun olunca "hızını" kaybetti. lisan bu meskun olunma ile şekil değiştirdi ama hareket ve lisan ikilisi arasındaki muvazeneyi ise islam ile buldu. türk kavmi islam ile millet oldu. hüküm açık "küfür bir millettir" o halde bunun aksülameli olan iman da bir milletir! türkün, türklüğünü muhafaza etmesi için lisanını değil lisanından tüten tevhid akidesini muhafaza etmesi şarttır.

asrımızda lisanımızın dumura uğraması hareket kabiliyetimizi kaybettiğimizdendir. şükür ki henüz lugatimizda at, tut, ver, gel, git, dur, kalk, sor, et, yap, koş, sür,al, ol, öl ........vs gibi "tek heceli" kelimeler mevcudiyetlerini muhafaza ediyor. bunun manası "türklük" mefhumunun hareket tarafının halen bünyede var olduğuna işarettir. :)

"iki günü eş geçen zarardadır" hükmü türk milletinden daha çok hangi millete yakışır?

hamiş:çeçenler yüzyıllardır savaştığı için hareket halinde. bu hareket lisanlarını koruyor olmasın?
 

mehmet baki

Çok Önemli Parti yani ÇÖPün daimi şefi.
Katılım
3 Ağu 2008
Ynt: DİLİNİ KAYBETMİŞ ULUSLAR VE BAŞLARINA GELENLER

hamişin amca oğlu haşiye :)

asrımızda yapılan türkçe olimpiyalarına da bahsettiğim "hareket" mefhumu ile nazar etmek lazım. belki o işte henüz uslubumuzu bulamamış olabiliriz ve belki henüz taklit aşamasında da olabiliriz hatta olimpiyat kelimesi orada nahoş dahi duruyor olabilir ama mühim olan hareket. dolayisiyle boşuna değil aksine insanın gayet hoşuna gitmekte.

dedik ya çok şükür hareket kabiliyeti bünyede halen var ama şimdilik nerede olduğunu bilmiyoruz o kadar. kayıb!

boşuna dememişler harekette bereket vardır deyu... kurban etine dadanan arılar kurbanı mundar etmez!

namık kemal güzel demiş:

"Hakir olduysa millet şanına noksan gelir sanma
Yere düşmekle cevher sakıt olmaz kadr ü kıymetten"

baki selamlar....