Dinler Tarihi

mehmet baki

Çok Önemli Parti yani ÇÖPün daimi şefi.
Katılım
3 Ağu 2008
Ynt: Dinler Tarihi

gece yürüyüşü' Alıntı:
Hz. Adem yaratıldığında hangi din vardı? Ya da o kime peygamber olarak gönderildi?

Eğer Hz.İsa'ya yahudidir dersek, hıristiyanlık nereden peyda oldu? Yok yahudi değildir dersek, o zaman ne idi?
hz. adem yaratıldığında din yoktu. din, yani islam, hz. adem dünyaya indirildiği zaman var oldu ve hz. adem kendi evladına peygamber oldu.

hz. isa yanlış bilmiyorsam -yanlış ise tashih ediniz- ibrani idi ve ibraniler dinlerini kendilerine mahsus kılarak millileştirdiği içindir ki yahudilik denilince akla aynı zaman da din geliyor. hristiyanlık dediğimiz şey ise isevi demektir. christian'ın türkçeleşmiş şekli.

hz isa'nın şeriati ile hz. musa'nın şeriatı elbette birbirinden farklı idi ama bunun manası iki farklı dinin mevcut olduğu demek değildir. sadece beşerin şaşırma derecesi farklı farklı olduğu içindir ki kaideler farklılaşmakta. zaman, beşeri hangi illetlere mübtela ediyorsa yahut beşer, zamanla hangi illete mübtela oluyursa, yaradan kuluna tevhid noktasında hareket etmeyi vaz edecek hükümleri bildirmiştir. olan sadece yaranın tedavi şeklidir. mühim olan yaranın tedavi edilmiş olmasıdır.

tabii bu dediklerim hatalı da olabilir.
 
Katılım
19 Ağu 2007
Ynt: Dinler Tarihi

mehmet baki' Alıntı:
hz. adem yaratıldığında din yoktu. din, yani islam, hz. adem dünyaya indirildiği zaman var oldu ve hz. adem kendi evladına peygamber oldu.
Hz. Adem'in dünyada hayat süren cinlere peygamber olduğunu söyleyenler de var. Hatta meleklerin "yeryüzünde kan dökecek birini mi yaratacaksın" ifadelerinin tefsirinde, dünyada daha önce yaşayan cinlerin sebep olduğu fitneye dayanarak meleklerin böyle bir itiraza kalktıklarından bahsedilir. ??

mehmet baki' Alıntı:
hz. isa yanlış bilmiyorsam -yanlış ise tashih ediniz- ibrani idi ve ibraniler dinlerini kendilerine mahsus kılarak millileştirdiği içindir ki yahudilik denilince akla aynı zaman da din geliyor. hristiyanlık dediğimiz şey ise isevi demektir. christian'ın türkçeleşmiş şekli.
"incil yazarlarından matta, sıhhatinden şüphe edilmeyecek bir sözü rivayet eder. "Sanmayın ki ben şeriatı yahut peygamberleri yıkmaya geldim, ben yıkmaya degil bilakis tamamlamaya geldim." Bu sözün kaderi Eski kilise'de çok yönlü oldu. Aşırıya kaçmaksızın bütün hırstiyan inanç tarihinin bu sözün tefsirleri üzerine bina edildiği söylenebilir.

....

Bu sözün tefsir tarihi çok önemlidir.çünkü; İsa mesih kilisesinde yahudi şeriatının geçerli olup olmadığı tamamen bu cümlenin anlaşılması ve kabulüne bağlıdır. buna göre hıristiyanlık yahudiliğe bağlanabilirdi. çözüm yolu olarak isa (a.s) eski ahit kanunlarını kısaltarak muhafaza etmiş değişiklikler daha çok ahlaki alanda olmuştur. denmiş.

...

Matta incilindeki "tamamlamak için geldim" sözünü nasıl anlamak gerekir? "eski ahtte denildi fakat ben size şunu söylüyorum diyerek hz.isa hz.musaya karşı gelmiş olmuyor muydu? yoksa bu yeni bir şeriatın esaslarını vermek arzusu muydu?"

Bu sorulara nasıl cevap verilebilir?

tüm bunları düşünecek olursak, değiştirilmesi gereken bir yahudilik var ve bu dini tashih için gönderilmiş bir peygamber. Hedef kitlesi yahudiler. Özü itibariyle aynı olan dinler.. O zaman tüm peygamberler aynı dine mensuptu mu demek gerekir?
 

mehmet baki

Çok Önemli Parti yani ÇÖPün daimi şefi.
Katılım
3 Ağu 2008
Ynt: Dinler Tarihi

gece yürüyüşü' Alıntı:
Hz. Adem'in dünyada hayat süren cinlere peygamber olduğunu söyleyenler de var. Hatta meleklerin "yeryüzünde kan dökecek birini mi yaratacaksın" ifadelerinin tefsirinde, dünyada daha önce yaşayan cinlerin sebep olduğu fitneye dayanarak meleklerin böyle bir itiraza kalktıklarından bahsedilir. ??
aynı ayeti, insandan evvel, insana benzer bir mahlukatın yaradılmış olduğu şeklinde de "tevil" edenler vardır. dikkat buyurun "tefsir" değil "tevil". tevil kapısı her zaman açıktır. bu bir sıkıntı değildir aksine aklın hareket alanını genişletir. burada akılı zorlayan unsur insanın zaman algısıdır. insan zaman ile mukayyet olduğu içindir ki evvel-ahir gibi mefhumları kullanır. halbuki Allah indinde zaman yoktur. bunu düşünmek dahi muhal zira insan aklı misal yolu ile meseleleri anlamaya çalışır. "daha önce" tabiri sualinizin kilit noktasıdır. faraza insandan daha önce bir mahlukun yaradılmış olmasını yahut hz. adem'in cinlere yahut cin tarzı mahlukata peygamber olarak yaradılmasını kabul edelim. bu durum "islam'ın Allah indindeki din" olmasına mani midir? islamı beşere bakan ciheti ile şeriat olarak anlamak yahut şöyle diyeyim beşer hayatı ile mukayyet kılmak doğru mudur? madem ki cihanşümül diyoruz faraza üç kollu telepatik mahlukat bugün dünyaya gelse kuran onlara da hitab eder. bu hz. adem'in islam dininde olmasına engel değidir. bence bizde bir yanlış anlama var o da: diğer peygamberleri kabul etmeyi farklı dinin peygamberi olarak görmek.

diğer başlıkta dediğim gibi diğerlerinin kelimeleri/jargonu ile meseleleri anlamaya çalışmak hatalı ama hz. isa'nın ben size şunu söylüyorum" ifadesi yeni şeriat getirdiğini ifadeden öte bir mana taşımaz. şeriat-din tasnifini yaptığımız sürece mesele yok.

dini ikmal etmek tabiri vardı değil mi?
 
Katılım
19 Ağu 2007
Ynt: Dinler Tarihi

mehmet baki' Alıntı:
dini ikmal etmek tabiri vardı değil mi?
Sanırım maide 3 ten söz ediyorsunuz..

mehmet baki' Alıntı:
... bu durum "islam'ın Allah indindeki din" olmasına mani midir? islamı beşere bakan ciheti ile şeriat olarak anlamak yahut şöyle diyeyim beşer hayatı ile mukayyet kılmak doğru mudur?
...

şeriat-din tasnifini yaptığımız sürece mesele yok.
O halde din sabittir şeriat değişebilir mi diyoruz?

mehmet baki' Alıntı:
bence bizde bir yanlış anlama var o da: diğer peygamberleri kabul etmeyi farklı dinin peygamberi olarak görmek.
Bu da gizli bir fanatisizm midir? ???
 

mehmet baki

Çok Önemli Parti yani ÇÖPün daimi şefi.
Katılım
3 Ağu 2008
Ynt: Dinler Tarihi

gece yürüyüşü' Alıntı:
Sanırım maide 3 ten söz ediyorsunuz..
sure ve ayeti hatırlayamıyorum ama evet kuran-ı kerim'in buyruğu.

gece yürüyüşü' Alıntı:
O halde din sabittir şeriat değişebilir mi diyoruz?
şeriat, yanlışa düşen kavimlere peygamberler vasıtası ile doğru yolun gösterilmesidir. hz. lut ile hz. eyyüb'ün kavimlerinin yanlış yollarının farkı ne ise şeriatleri de öyledir. aynı zaman zarfında yaşamış peygamberler vardı dinleri farklı mıydı? namaz her peygamberin ümmetine farz kılınmıştı ama bizim gibi beş vakit mi kılıyorlardı? şeriat zamanı şekillendirecek ahkamlardır. din ise bu ahkamın menbaı. din de şeriatte asli itibari ile sabittir ama onları değişik/değişir gibi gören insandaki izafiyettir. zira ihtiyaç farklıdır ama sadece şekilde. evvelen de dediğim gibi mühim olan yaranın tedavisi. işte bu nokta da tasnif olabilir. yaranın cinsine göre...

gece yürüyüşü' Alıntı:
Bu da gizli bir fanatisizm midir? ???
fanatisizm midir bilemem ama bu şekilde bir mantığın doğru olduğunu düşünmüyorum.

bir ufak ricam olacak o da şu: bu ve diğer başlıkta yazdıklarımın doğruluğunu teyid etmeden kabul etmeyin lütfen. böyle hareket etmeyeceğinizi biliyorum ama temkinli olmakta da faide var.