Etimolojik Tahliller

EnesBey

NesBey
Katılım
28 Ara 2007
Günahí merak ettim bulamadim
 

adlena

 
Katılım
6 Ara 2014
Farsça gunāh گناه "suç, tazminat gerektiren eylem" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) aynı anlama gelen vināh veya vinās sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Farsça vi-nath "zarar, hasar" sözcüğünden evrilmiştir.
Alıntıdır.
 

Semender

❤️Adem'i Âdem yapan üç harf beş noktadır ❤️
Katılım
29 Tem 2018
Kuz: sıf. (Eski Türkçe’den beri kullanılır) Gölgede kalan, güneş almayan (yer).

Kuzey , Kuzine , Kuzgun gibi sözcükler de bu kelimeden türemiştir.

Babaannem rahmetli "kuzyer"(soğuk yer) şeklinde çok kullanırdı bu kelimeyi .Orhun Kitabelerini çözünce anladım .Has Türkçe Öz Türkçe ne kadar da anlamlı ve güzel ;)
 

Semender

❤️Adem'i Âdem yapan üç harf beş noktadır ❤️
Katılım
29 Tem 2018
KUZEY

i. (< kuzay < kuz+ay) [Halk ağzında geçen kuzay“güneş görmeyen yer”, güney’in de etkisiyle Ar.şimâl’in karşılığı olarak teklif edilmiş ve yaygın biçimde kullanılmıştır] yeni.
 

Dilhun

 
Katılım
20 Haz 2018
Gelin ve güvey kelimelerinin etimolojisi... Gelin gelmekten geliyor,dışarıdan gelen,toplumun içimden değil dışından geliyor.Kime dayanıyor ? Güveye(kocaya).Güvey güvenmekten geliyor.

Teoman Duralı
 

EnesBey

NesBey
Katılım
28 Ara 2007
Kendime gelip kendime güvenirsem kendi kendime gelin güvey mi olmus oluyorum yani
 
Katılım
26 Nis 2007
Arapça شرف kökünden gelen teşrif bir şeyi/bir yeri şereflendirmek, onurlandırmak anlamına gelir. Yaygın kullanımının aksine bir yere teşrif edilmesi pek mümkün değildir.

502
 

EnesBey

NesBey
Katılım
28 Ara 2007

Dilhun

 
Katılım
20 Haz 2018
''Önemli bir sözcük;namus..Kökü Yunancadır..Nomos..Yasa ya da din yasası demektir..Yani yasa ya da din kurallarına uyanlar namuslu sayılmışlar..Gerçekte namussuz olsalar da..
Kimi doğu bilimcilerine göre namus,arapça sözcük olarak da çok eski..Ve çok çeşitli anlamları içermekte..Bunların içinde para (dinar) da var..Demek ki dünyamızın paralı egemenleri de eskiden beri namuslu sayılmışlardır..Bizim bildiğimiz anlamıyla ne denli namussuz olurlarsa olsunlar."


Turan Dursun