Etimolojik Tahliller

Katılım
3 Ara 2019
bende çok beğeniyorum yeni şeyler öğrenmek hoşuma gidiyor emeğe saygı iyi meşveretler herkeşe
 

Semender

❤️Adem'i Âdem yapan üç harf beş noktadır ❤️
Katılım
29 Tem 2018
Gulyabâni
Arapça "canavar,dev" anlamındaki "gûl" ile Farsça "çöl,sahra" manasındaki "beyâban" birleşmiş ve ortaya "gûl-i beyâbân" çıkmış.
Gûl-i beyâbân da değişerek gulyabâni olmuş.Gulyabâni karanlıkta ve tenha yerlerde görüldüğüne inanılan hayâlet,hortlak anlamında kullanılır. :) #Sütkardeşler filmine ilhâm kaynağı olan Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın Gulyabâni romanıdır.
 
Son düzenleme:
Katılım
3 Ara 2019
çok ta bağdaştıramadım ben bi alaka kuramadım yani ama yinede hoşuma gitti filmi hatırlayıca sahneler gözlerimin önünde canlandı emeğe saygı iyi meşveretler arkadaşlar
 

Dilhun

 
Katılım
20 Haz 2018
634


"Şenlendirici, mimar kelimesinin Türkçesiymiş. Âbâd etme anlamında şenlendirme kelimesini bilirdim ve severdim de, şenlendirici'yi bu manada ilk defa gördüm."
Kaynak: Selçuk Mülayim, Ters Lâle, s. 117 (O. Şaik Gökyay'dan naklen)
 

Semender

❤️Adem'i Âdem yapan üç harf beş noktadır ❤️
Katılım
29 Tem 2018
Çıda- :sabretmek
Çıdam:Sabır
Öz Türkçe bir kelime. Günümüzde kullanan ağızlar var mıdır acep?
 

Semender

❤️Adem'i Âdem yapan üç harf beş noktadır ❤️
Katılım
29 Tem 2018
Dayı ve teyze kelimelerinin etimolojisi :
Eski Türkçede anne tarafından akrabaya "tay,tagay" denirdi.

"Dayı" sözcüğü buradan türetilmiş t>d değişimine ve ı türemesine girerek günümüzdeki şeklini almıştır.

Teyze ise "tay" anne tarafından akraba ile "Ece,eze" yani abla,kız kardeş kelimelerinin birleşiminden oluşup " tayı+eze>teyze " şeklini almıştır. Ece kelimesinin"kraliçe" anlamı da vardır.

Kelimelerin ilk görüldüğü eser Kitâb-ı Mecmuâ-ı Türkîdir. (1300-1600)
 

Semender

❤️Adem'i Âdem yapan üç harf beş noktadır ❤️
Katılım
29 Tem 2018
Farsça kökenli olan Rûşen;parlak,ışık,aydınlık demektir.Bu kültürde gözleri görmeyene kör,âmâ demenin hoş olmayacağı düşünülmüş ve Rûşendîl denilmiş. Gönül gözüyle gören,kalp gözüyle gören demektir.
(dil,gönül anlamında kullanılır.)
 

Semender

❤️Adem'i Âdem yapan üç harf beş noktadır ❤️
Katılım
29 Tem 2018
Eski Türkçede "bur-" diye bir fiil vardır. Tıpkı "ek-"ten "ekin" "diz-"den "dizin" isimleri türetildiği gibi "bur-"dan da "burun" ismi organ adı olarak türetilmiştir. Tuncer Gülensoy/ Ali Akar
 
Son düzenleme:

Semender

❤️Adem'i Âdem yapan üç harf beş noktadır ❤️
Katılım
29 Tem 2018
Bekle-
geçişli f. (Orta Türk. [Oğuzca] bekle-mek “korumak; sıkıca bağlamak, kapısını kapatmak”; bek < berk “muhkem, sağlam”)

1. (Bir kimsenin gelmesini veya bir işin olmasını) Gözler vaziyette olmak, durup kollamak, intizar etmek:
Kimi bekliyorsun bakayım? (Ahmed Midhat Efendi).
 

Semender

❤️Adem'i Âdem yapan üç harf beş noktadır ❤️
Katılım
29 Tem 2018
TOPRAK

Eski Türkçe topur- "kuruyup toz haline gelmek" fiilinden +Ik sonekiyle türetilmiştir. Eski Türkçe fiil toprak sözcüğünden evrilmiştir.

Karş. Eski Türkçe topurgan (ayak basıldığında tozuyan yumuşak toprak - Kaş). Moğolca tobrag/tobarag (toz). Toz sözcüğüyle ortak bir kök düşünülebilir.
 

Semender

❤️Adem'i Âdem yapan üç harf beş noktadır ❤️
Katılım
29 Tem 2018
Ayşe
Yaşayan kadın demektir. Arapça "yş" kökünden gelen sözcükle akraba diğer sözcükler:

İâşe, geçimini temin etme
Maaş, geçim vasıtası
Ayyaş, bolluk içinde yaşayan (Anlam farklılaşması olmuştur.)
 

Semender

❤️Adem'i Âdem yapan üç harf beş noktadır ❤️
Katılım
29 Tem 2018
Barış
Eski Türkçe bir kelime olan bar->var- 'tan gelir. Var-ış->bar-ış-
İki insanın ya da grubun iyi niyet amacıyla birbirine varışması dilimizde barış- olarak kabul edilmiştir.
İsmiyle müsemma bir şahsiyet olan Barış Manço da dünyanın bir çok ülkesine barış götürmüş,gönüller yapmıştır. İyi ki'lerimizdensin #BarışManço
 

Semender

❤️Adem'i Âdem yapan üç harf beş noktadır ❤️
Katılım
29 Tem 2018
Mukaddime

Giriş ve başlangıç anlamının yanısıra öncü birlik mânâsı da vardır. Arapça "kdm" kökünden gelen sözcük "takdim", -öne sürme,önceleme- "kadîm", -önce olan ve kıdem, "önde olma" ile akrabadır.

Kıdemli


Bugün herkes için güzel bir mukaddime olsun:)
 

Dilhun

 
Katılım
20 Haz 2018
"kebe-gebe kelimesi eski türkçede şişmek manasına geliyormuş.karnı şiştiği için hamile kadına gebe dendiği gibi ölen kişinin bir süre sonra karnının şişmesinden dolayı da gebermek fiili türetilmiş,hem doğum hem de ölüm aynı kökten HAYAT ile ÖLÜMÜN arası bu kadar kısa anlatılamazdı"

Alıntıdır
 

Semender

❤️Adem'i Âdem yapan üç harf beş noktadır ❤️
Katılım
29 Tem 2018
-BÂZ
Sonuna geldiği kelimelere "oynayan" anlamı katan Farsça bir ektir.
Dilimizde bu ekten türetilen kelimeler oldukça fazladır:
Ateş-bâz,kumar-bâz,küfür-bâz,can-bâz(cambaz),hokka-bâz,kuş-bâz ....