Fuzûlî'nin Çaresiz Irak'ı

  • Konbuyu başlatan Bumin
  • Başlangıç tarihi
B

Bumin

...Ben sevdazededen bu fenni ummak gariptir. Zira doğduğum yer Irak-ı Arab’dır. Irak-ı Arab, hâkimlerin gölgesinden uzak kalmış ve şu’ursuz sekenesinin eliyle harab olmuş bir ülkedir. Bir bostandır ki salınan servileri sam yelinin kasırgaları ve açılmamış goncaları mazlum şehitler mezarının kubbeleridir. Bir ayş ü tarâb meclisidir ki şarabı çiğerpârelerin kanı ve nağmesi işi, gücü olmayan gariblerin nâleleridir. Ne mihnet arttıran sahrasından bir rahat rüzgârı geçer, ne belâlarla dolu beyabanında gubârın susuzluğuna ümmid-i teskin olabilecek sehab-ı şefkatten nişan var. Böyle mahrumiyet bahçelerinde gönül goncası nasıl açılır? Ve dil-i bülbül ne şakır?.. Bir memleket ki içinde rahat yoktur. Ve üzerinden inşirah asla geçmemiştir. (Bu yazı Farsça divandan Süleyman Nazif tarafından tercüme edilmiş.)

Irak hâlâ çaresiz, hep çaresiz.
 

yeşil

 
Katılım
21 Tem 2006
Fuzuli eserlerini doğduğu yer olan Kerbela'da yaşadıklarından esinlenerek yazmıştır.Eserlerinde üzüntüye yer verir.Izdırap onun ilhamıdır.
 
Katılım
18 Haz 2006
Konuyla ilgili yürek yakacak görüntüleri içim yana yana paylaşmak istiyorum.