Her güne bir beyit

udiemin

 
Katılım
7 Ocak 2012
Ynt: Divan şiiri deyince aklımıza ilk gelen beyit nedir?

Yar için ağyâre minnet ettiğim aybeyleme
Bağbân bir gül için bin hâre hizmetkâr olur
(Fuzûlî)
 

Muhammed Doruk

Bir,Mısraı berceste yeter!
Katılım
15 Kas 2010
Ynt: Divan şiiri deyince aklımıza ilk gelen beyit nedir?

Beyit değil de bir Tardiyye var ki bitiriyor :(

dil hayret-i gamla lâl kaldı
gâlib gibi bîmecâl kaldı
gönderdügüm arz-ı hal kaldı
el' an bir ihtimal kaldı
insafın o yerde namı yok mu
Galib Dede
 

omerfrkcetin

Ehl-î hünerin kadrini bilmek de hünerdir. * Beliğ
Katılım
4 Mar 2012
Ynt: Divan şiiri deyince aklımıza ilk gelen beyit nedir?

Aşka kâbil dil mi yok şehr içre yâ dilber mi yok,
Mest yok mecliste bilmem mey mi yok sâgâr mı yok...

Şeyhülislam Yahya
 

serahs

 
Katılım
5 Mar 2012
Ynt: Divan şiiri deyince aklımıza ilk gelen beyit nedir?

Çâk gönlüm yarasunda yaraşur peykanun
Akd-i şebnem hoş olur gonca-i handân içre

Fuzulî
 

gadasi

 
Katılım
31 Mar 2012
Ynt: Divan şiiri deyince aklımıza ilk gelen beyit nedir?

Sanman bizi kim sireni engûr ile mestiz
Biz ehl-i harabattanız mest-i elestiz

Bağdatlı Ruhî
 

Lamia

 
Katılım
8 May 2007
Ynt: Divan şiiri deyince aklımıza ilk gelen beyit nedir?

Ne yanar kimse bana âteş-i dilden özge
Ne açar kimse kapım bâd-i sebâdan gayrı
Fuzûli

Bu beyiti resimle anlatmanız gerekse nasıl bir resim çizerdiniz? Fikirlerinizi paylaşırsanız sevinirim
 
Katılım
30 Ocak 2010
Ynt: Divan şiiri deyince aklımıza ilk gelen beyit nedir?

Lamia' Alıntı:
Ne yanar kimse bana âteş-i dilden özge
Ne açar kimse kapım bâd-i sebâdan gayrı
Fuzûli

Bu beyiti resimle anlatmanız gerekse nasıl bir resim çizerdiniz? Fikirlerinizi paylaşırsanız sevinirim
Taksim Meydanı'nı insandan görünmeyecek bir halde resmederdim. Ortadaki heykellerin yerine, kafes içinde ayakkabıları yürümekten çürümüş elleri nasır tutmuş takkesi parçalanmış yüzü kan revan içinde kafesin tellerine dayanarak ortalığı seyreden bir meczup yerleştirir, o meczubu hayalimde Ebû Zerr(r.a.)ın son zamanlarıyla aynileştirir ve aklımdan da DedeEfendi'nin "Artık bu oyunun tadı kalmadı." sözünü geçirirdim.
 

Muhammed Doruk

Bir,Mısraı berceste yeter!
Katılım
15 Kas 2010
Ynt: Her güne bir beyit

Deme kim yârda yok cevr ü cefâdan gayrı
Ne dilersin bulunur mihr ü vefâdan gayrı
(Necâtî)
 
Katılım
27 Ağu 2012
Ynt: Divan şiiri deyince aklımıza ilk gelen beyit nedir?

Aşk odu evvel düşer ma’şûka andan âşıka
Şem’i gör kim yanmadan yandırmadı pervâneyi

Gaybî

Bilmeyenler için; kim, ki manasınadır. andan, ondan manasına gelir.

Bu da acizane şerhim olsun:

Aşk ateşi önce sevgiliye düşer ve o ateş sevgiliden aşıka sirayet eder. Bu durumda ortaya şu kat'i sonuç çıkıyor gönül dostları:

Karşılıksız aşk yoktur. İmkansız...! İlla karşılık olacak. Her iki taraf da sevecek. Tek tarafın sevdiği, öteki tarafın nefret ettiği ya da istemediği şey aşk değildir. İnatçılı ktır!

Çünkü mum (yani sevgili) yanmadan pervane (yani aşık) yanmaz. Mum pervaneyi çekiyor. Zira mum onu istiyor. Yanacaksın diyor. mum yanmadan pervane döner mi? Dönmez! Onun çevresinde dolaşmaz.

Demek ki sevgili, aşığa meyl ediyor ki aşık sevgiliye aşık oluyor. Olmasaydı, olmazdı...

Bu şu demektir aynı zamanda: Allah bizi seviyorsa biz de Allah'ı severiz. Eğer Allah sevmiyorsa, istediğin kadar ben Allah'ı seviyorum de, boşunadır!

Kendime şöyle bir pay çıkardım:

Demek ki biz hiç aşık olamamışız... Olsaydık, maşuk da severdi bizi.

Şimdi, sizlere Prof. Dr. İskender Pala mı divan şiirini sevdirdi, yoksa ben mi??? :))))
 
Katılım
29 Ağu 2010
Ynt: Divan şiiri deyince aklımıza ilk gelen beyit nedir?

Fakültede ezberime aldığım ilk beyittir hafızam beni yanıltmıyorsa. Rasih'in meşhur "üstüne" redifli gazelinin üçüncü beyiti:
"dilde gam var şimdilik lûtfeyle gelme ey sürûr
olamaz bir hânede mihmân mihmân üstüne"
Beyiti çok benimsemekten midir, kendini gerçekleştiren kehanet midir yoksa adını koyamadığım başka bir sebep mi var bilmiyorum ama şu "sürur" bir türlü kapımızı çalmaz oldu...
 

Faruk

Ah Mine'l-Aşk
Katılım
31 Tem 2013
Ynt: Divan şiiri deyince aklımıza ilk gelen beyit nedir?

Yok bu şehr içre vasfettiğin dil-ber Nedim
Bir perî suret görünmüş bir hayâl olmuş sana
 

UluğBey

Sükût gibi münzevi, çığlık gibi hür.
Katılım
27 Ara 2005
Ynt: Divan şiiri deyince aklımıza ilk gelen beyit nedir?

Faruk' Alıntı:
Yok bu şehr içre vasfettiğin dil-ber Nedim
Bir perî suret görünmüş bir hayâl olmuş sana
şerh eder misiniz? ya da açıklar mısınız kısaca...
 

munlu

 
Katılım
12 Ocak 2015
Ynt: Divan şiiri deyince aklımıza ilk gelen beyit nedir?

Ne yanar kimse bana âteş-i dilden özge
Ne açar kimse kapım bâd-i sabâdan gayrı


* * *

Kadrini seng-i musallada bilüb ey Bâkî
Durub el bağlayalar karşuna yâran saf saf

 

evla

Gündüz yarasalarıyız biz.
Katılım
24 Eyl 2007
Ynt: Divan şiiri deyince aklımıza ilk gelen beyit nedir?

Kod:
	Âdeme âdem gerektir âdem etsin âdemi
        Âdem âdem olmayınca âdem netsin âdemi
 

Dilhun

 
Katılım
20 Haz 2018
Ynt: Divan şiiri deyince aklımıza ilk gelen beyit nedir?

Benim kaderim kaf la değil kef le yazılı
.(Kader değil keder...) Nedim
 

adlena

 
Katılım
6 Ara 2014
Ynt: Divan şiiri deyince aklımıza ilk gelen beyit nedir?


iskender pala'nin ifadesiyle fuzuli'nin berceste beyit olmanın da fevkinde manalar taşıyan meşhur ve latif beyitinin ilk dizesi.

Bende mecnun'dan füzun aşıklık istidadı var
aşık-ı sadık benem mecnun'un ancak adı var
 

Dilhun

 
Katılım
20 Haz 2018
Ynt: Divan şiiri deyince aklımıza ilk gelen beyit nedir?

Selîmî sorar:

"Bütün dünya benim olsa gamım gitmez nedendir bu?

Şair Vehbî' den cevap:

"Çünkü ezelden gam türâbıyla yoğrulmuş bedendir bu"
 

Dilhun

 
Katılım
20 Haz 2018
Ynt: Her güne bir beyit

Yine zevrâk-ı derûnûm kırılıp kenare düştü
Dayanır mı şîşedir bû reh-i seng-sâre düştü

(Yine gönül zevrâkım kırıldı da kıyıya düştü;şişedir , sırçadir bu dayanır mı ?kıyıya düştü.

-Zevrak kayık demektir.Eskiden hacılar tarafından hediye olarak getiririlen, ve kirilmamalari için üstü hasirla örülmüş olan küçük zemzem şişelerine de bu ad verilirdi.Bu şişeler "pul şişe" denen ince , çabuk kırılan camdan yapılırdı.Beyitte gönül hem sevgi denizinde yüzerken taşlık bir kıyı olan ayrılık kıyısına düşüp kırılan sırça bir gemiye , hem de gene taşlık bir yere düşen ,içinde zemzem bulunan bir şişeye benzetiliyor.
 

Dilhun

 
Katılım
20 Haz 2018
Ynt: Her güne bir beyit

Nâîlî:

Hevâ-yı ışka uyup kûy-ı yâre dek giderüz
Nesîm-i subha refîküz bahâre dek giderüz

Neşâtî:
Ne seyri gülşene ne cûybâre dek gideriz
Sirişk-i çeşm ile biz kûy-ı yâre dek gideriz.
 

Dilhun

 
Katılım
20 Haz 2018
Ynt: Her güne bir beyit

Sermest-i ezel bezm-i mey ü sâgarı n'eyler
Hoş hâl-i fenâ gülşen-i verd-i teri n'eyler

(Ezel sarhoşu şarap ve kadeh meclisini neylesin?Fena haliyle hoş olan,taze Gül'ün bulunduğu bahçeyi neylesin?)