Her güne bir beyit

Dilhun

 
Katılım
20 Haz 2018
Ynt: Her güne bir beyit

Böyle güzelliklerin sahibi muhterem lâ edri:) olamaz herhal diye düşünüyorum hocam.İlk paylaştığım Fuzûlî den ,güllü diba ile başlayan beyit ise Nedim in.
 

Dilhun

 
Katılım
20 Haz 2018
Ynt: Divan şiiri deyince aklımıza ilk gelen beyit nedir?

Biraz tebessüm :)
Hababam sinifinda Divan Edebiyâtı :)

Zühtü Hoca:tiz- i reftar olanin payine dâmen dolasir
Tulum Hayri:teyzesi defterdar olan faytonla damda dolaşır

Zühtü Hoca:süzme ruhini payidârın müjgan müjgan üstüne
Güdük:kış geliyor ört hocam yorgan yorgan üstüne

Zühtü Hoca:vechi hurşidinize münevver demişler
İnek Şaban:aman kaçalım hocam..bekçi hurşitin eline lüverver vermişler yakalarsa sizide vurur benide.:)
 

Dilhun

 
Katılım
20 Haz 2018
Ynt: Her güne bir beyit

Olsa halkın rızkı hâsıl verzîş-i tedbîrden Kûdekân-ı bî-zebân mahrûm olurdu şîrden

[Eğer insanların rızkı yalnızca çalışmayla yoluyla verilmiş olsaydı, (kundaktaki) dilsiz çocuklar sütten mahrum kalırlardı.]
 

Dilhun

 
Katılım
20 Haz 2018
Yâr ile düşmen musâhib ben esîr-i derd-i hecr/
Hâr ile hem-sâye gül bülbül giriftâr-ı kafes

(Ali Çelebi)

-Sevgiliyle rakip dost olmuşlar, bense ayrılık derdinin esiriyim.

Gül dikene komşu olmuş, bülbül ise kafesin içine hapsolmuş.
 

Dilhun

 
Katılım
20 Haz 2018
Âlimin bir kelâmı la'l u mercân incidir

Câhilin her kelâmı günde bin cân incitir
 

Dilhun

 
Katılım
20 Haz 2018
Nazar et hâl-i perîşanıma bir kerre benim
Yanıyor nâr-ı firâkınla ser-â-pâ bedenim

Enderunlu Vâsıf

(Bir kez benim perişan durumuma bak. Ayrılığının ateşiyle baştan ayağa bedenim yanıyor.)
 

Dilhun

 
Katılım
20 Haz 2018
Mikdâr-ı meşâkka göredir kesb-i me'âlî
Terk etmelidir hâbı, heveskâr-ı te'âlî

(Muallim Nâci)

(Yücelik meşakkatin mikdarına göre kazanılır. Yükselmek isteyenler, uykuyu bile terk etmelidirler.)
 

Mina

...
Katılım
5 Ağu 2018
“Nüsha-i âşufte-i dîvân-ı ömrüm sorma hiç

Hat galat, imlâ galat, inşâ galat, mânâ galat "
 

UluğBey

Sükût gibi münzevi, çığlık gibi hür.
Katılım
27 Ara 2005
@Mina, mümkün olduğunca beyitlerin nesre çevrilmiş hallerini de verirsek, daha sonra okuyacak arkadaşların ağzına 1 parmak bal çalmış oluruz. Daha önce konuştuğumuz gibi bu sahaya uzak arkadaşların direk uzaklaşma ihtimali var beyiti ilk okuyuşta anlamayınca :)

hürmetler !
 

Dilhun

 
Katılım
20 Haz 2018
Hâtırından çıkmasın lutfet hemân mehcûr olan
Olmasın bâri gönülden dûr gözden dûr olan

( Ârîfî )

( Ey Sevgili ! Senden bedenen ayrı düşmüş aşığı lütfet de hatrindan çıkarma. Gözden uzak olan bari gönülden uzak olmasın.)
 

Dilhun

 
Katılım
20 Haz 2018
Izdırâb - ı cânı vâ hayfâ ki cânân bilmiyor
Başkadır derdim onu cânân değil cân bilmiyor

( Canımın ızdırâbını ne yazık ki cânân bilmiyor.Benim başka bir derdim var ; bırakın Cananı canın kendisi bile bilmiyor.)
 

Dilhun

 
Katılım
20 Haz 2018
Geh - i vuslâtta âşık geh mehcûr
Bu dünyâdır geh - i mâtem geh - i sûr

( Âsik kavusmadadir ,bazen ayrılıkta. Dünya derler buna bazen ölüm bazen düğün .)
 

Dilhun

 
Katılım
20 Haz 2018
Ehl-i dünyâ kim cihân zevkın demâdem sandılar
Veh ki bu mâtem-serâyı cây-ı hürrem sandılar
( Rahmî )

(Dünyaya düşkün olanlar, buradaki zevki devamlı sandılar, yazıktır ki; matem evini düğün evi sanıp aldandılar.)
 

Mina

...
Katılım
5 Ağu 2018
“Aşık ifnâ-yı vücûd eylemeden kastı budur

İstemez yârânına bâr oldugunu tabutun”


(Aşığın vücudunu yok etmek istercesine gayret etmesinin nedeni tabutunun sevdiklerine yük olmasını istememesindendir)