Her güne bir beyit

Dilhun

 
Katılım
20 Haz 2018
Dilin düşürme sakın meh-ruhan-ı kem-sale
Ki cahilan arasında kalur kitab garib

(Daha ne yaptığını kendi de bilmeyen, kıymet bilmezlere sakın gönül verme ki gönlün cahil eline geçmiş kitap gibi garip bir duruma düşmesin.)
 

evla

Gündüz yarasalarıyız biz.
Katılım
24 Eyl 2007
Senin hüsnün benim aşkım senin cevrin benim sabrım
Cihanda dem-be-dem artar tükenmez bî-nihâyettir
Zeynep Hatun.
 

Semender

❤️Adem'i Âdem yapan üç harf beş noktadır ❤️
Katılım
29 Tem 2018
Mâr ise adû biz yed-i beyzâ-yı Kelîmüz
Tûfân ise dünyâ gamı biz keştî-i Nûhuz
Rûhî-i Bağdâdî
(Düşmanlar yılan ise biz de ipleri yılan yapan Firavun'un büyücüleri karşısındaki Hz.Mûsa'nın "yed-i beyzâ"sıyız.Dünya gamı tufan ise biz o tufanın zarar vermediği Hz.Nûh'un gemisiyiz.)
 

Dilhun

 
Katılım
20 Haz 2018
Söz etme bana ardan, utançtan, adım ardır.
Sorma nedir ismin ki utancım bana nâmdır.

Hâfız-ı Şirâzi
 

Dilhun

 
Katılım
20 Haz 2018
Yıkanlar hâtır-ı nâşâdımı yâ Rabbi şâd olsun
Benimçün nâmurâd olsun diyenler bermurâd olsun