Her güne bir beyit

Mina

 
Katılım
5 Ağu 2018
Nâdân ile mücâlesedir ehl-i dânişe

Dünyâda çâşnîsi azâb-ı cehennemin

(Nâbî)
 

Dilhun

 
Katılım
20 Haz 2018
Ayş u nûş eyle bugün anma gam-ı ferdâyı Sana ısmarladılar mı bu yalan dünyâyı

(Kemâlpaşazâde )

Varalım bir iki gün zikredelim Mevlâ'yı
Bize ısmarladılar mı bu yalan dünyâyı
( II. Murâd Han )
 

Dilhun

 
Katılım
20 Haz 2018
Açılup bir dem bu bâğ-ı dil bahâr olmaz mı hiç
Nahl-i ümidümde ya Rab berg ü bâr olmaz mı hiç

( Bu gönül bağım bir an açılıp da bahar olmazmı hiç
Ya Rab hiç mi ümit ağacımda yaprak olmaz )
 

Dilhun

 
Katılım
20 Haz 2018
Açılup bir dem bu bâğ-ı dil bahâr olmaz mı hiç
Nahl-i ümidümde ya Rab berg ü bâr olmaz mı hiç

( Bu gönül bağım bir an açılıp da bahar olmazmı hiç
Ya Rab hiç mi ümit ağacımda yaprak olmaz )

Ve hatırda olan bir hiç redifli kelâm daha:

Dünyâ bir hiç, dünyâda ne varsa hepsi hiç,
Ey hiç: Bir hiç uğruna hiçe sarılma hiç, Öldükten sonra ne kalır geriye, bilir misin? Sevgi ile muhabbet, geriye kalanın hepsi hiç. (Hz.Mevlânâ)
 

Dilhun

 
Katılım
20 Haz 2018
Cihânda Cennetü'l-Me'vâ muvâfık yârla hem-demdir
Muhâlif şahsa yâr düşmek bu âlemde cehennemdir

(Bu dünyada cennet hayatı yaşamak ancak münasip bir dostla mümkündür.
İnsanın, gönlünü anlamayan birisiyle yaşamak zorunda kalması bu dünyada cehennemi yaşamak demektir.)
 

Semender

❤️Adem'i Âdem yapan üç harf beş noktadır ❤️
Katılım
29 Tem 2018
Ve hatırda olan bir hiç redifli kelâm daha:

Dünyâ bir hiç, dünyâda ne varsa hepsi hiç,
Ey hiç: Bir hiç uğruna hiçe sarılma hiç, Öldükten sonra ne kalır geriye, bilir misin? Sevgi ile muhabbet, geriye kalanın hepsi hiç. (Hz.Mevlânâ)
Tolstoy'a cevâben İnsan Sevgi İle Yaşar :)
 

Semender

❤️Adem'i Âdem yapan üç harf beş noktadır ❤️
Katılım
29 Tem 2018
Gül ateş gülbün ateş gülşen ateş cuybar ateş
Semender-tıynetan-ı aşka besdir lalezar ateş
ŞEYH GALİP
 

evla

Gündüz yarasalarıyız biz.
Katılım
24 Eyl 2007
Gitdin ammâ ki kodun hasret ile cânı bile
İstemem sensiz olan sohbet-i yârânı bile

Devr-i meclis bana girdâb-ı belâdır sensiz
Mey-i rahşânı değil sâgar-ı gerdânı bile

Bağa sensiz varamam çeşmime âteş görünür
Gül-i handânı değil serv-i hırâmânı bile

Sîneden derd ile bir âh edeyin kim dönsün
Aksine çarh-ı felek mihr-i dırahşânı bile

Hâr-ı firkatle Neşâtî-i hazînin vâ hayf
Dâmen-i ülfeti çâk oldu girîbânı bile-
Neşati
 

Aras

 
Katılım
20 Kas 2018
Biz ki bu cihân gülşenini hâre değiştik
Varını yoka, yârini ağyâre değiştik
Huzuri
 

Dilhun

 
Katılım
20 Haz 2018
Gül ateş gülbün ateş gülşen ateş cuybar ateş
Semender-tıynetan-ı aşka besdir lalezar ateş
ŞEYH GALİP
Şeyh Muhammed Esad Erbili'den:

“Tecellâ-yı cemâlinden habîbim nev-bahâr âteş
Gül âteş bülbül âteş sünbül âteş hâk ü hâr âteş"ŞİİRDE ÂTEŞ (ŞEYH GALİB VE ŞEYH MUHAMMED ES’AD ERBİLÎ’NİN
“ÂTEŞ” REDİFLİ GAZELLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI TAHLİLİ) adlı incelemeyi bırakıyorum Dîvâna.İlgililere keyifli okumalar:)
 

Ekli dosyalar

Semender

❤️Adem'i Âdem yapan üç harf beş noktadır ❤️
Katılım
29 Tem 2018
Şeyh Muhammed Esad Erbili'den:

“Tecellâ-yı cemâlinden habîbim nev-bahâr âteş
Gül âteş bülbül âteş sünbül âteş hâk ü hâr âteş"ŞİİRDE ÂTEŞ (ŞEYH GALİB VE ŞEYH MUHAMMED ES’AD ERBİLÎ’NİN
“ÂTEŞ” REDİFLİ GAZELLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI TAHLİLİ) adlı incelemeyi bırakıyorum Dîvâna.İlgililere keyifli okumalar:)
Çok yaşa @Dilhun ;)
 

Dilhun

 
Katılım
20 Haz 2018
Hakk’a yol çok, “yöne bak ki yolu bul”, böyle derim
Odda İbrâhîm’i, suda Nûh’u kurtardı Kerîm

Zerefşân
 

Semender

❤️Adem'i Âdem yapan üç harf beş noktadır ❤️
Katılım
29 Tem 2018
Gamım pinhân tutardım ben dediler yâre kıl rûşen
Desem ol bî-vefâ bilmem inanır mı inanmaz mı
(Fuzûlî)