Her güne bir beyit

Dilhun

 
Katılım
20 Haz 2018
Yavuz Sultan Selim 'den" gönül rahatlığının" şiircesi:

"Dün gece yâr hanesinde yastıcağım taş idi Altım toprak, üstüm yaprak yine gönlüm hoş idi"
 

Dilhun

 
Katılım
20 Haz 2018
Âyinedir bu âlem her şey Hak ile kâim
Mir'ât-ı Muhammedden Allah görünür dâim
 

Dilhun

 
Katılım
20 Haz 2018
Aşk mıdır ki can-ü dil mülkünü yağma eyleyen
Aşk mıdır sinem içre gelip de cân eyleyen