Her güne bir beyit

Dilhun

 
Katılım
20 Haz 2018
Din etibbâya ki Kanun u Şifâ yazmakdan
Hüner oldur ki gam-ı dilbere dermân yazalar

(Tabiplere söyleyin, (İbn-i Sina'nın) Kanun ve Şifa kitapları gibi eserler yazmak hüner değildir. Ellerinden geliyorsa sevgilinin gamı için bir reçete yazsınlar.)
 

Dilhun

 
Katılım
20 Haz 2018
Mahsustur âdeme bela-yı âlem
Âlemde bela çekmeyen olmaz âdem
 

Dilhun

 
Katılım
20 Haz 2018
Bir yandan "sen de gördüğümü görecekler diye ödüm kopuyor" diyen Özdemir Âsaf,
diğer yandan ise alışık olmadığımız bir sevgili modeli Yahya Bey.Alisik olmadığımız mı? dediğinizi duyar gibiyim.Sevgiliyi herkesten kıskanan âşık tipi yerine şu dizeleri döktürür:

"Kâşkî sevdiğimi sevse kamu halk-ı cihân
Sözümüz cümle hemân kıssa-i cânan olsa

Yani diyor ki ;Keşke dünyadaki herkes benim sevdiğimi sevse de ,herkesle sürekli onun hakkında konuşsak.
 

Dilhun

 
Katılım
20 Haz 2018
Handân ol ey gönül ki visâl ihtimâli var Firkat kemâle erdi kemâlin zevâli var

Taşlıcalı Yahyâ
 
Son düzenleme:

Dilhun

 
Katılım
20 Haz 2018
Veremem sırrımı cânana değil câna bile
Söylemez âşık olan derdîni dermâna bile
 
Katılım
26 Nis 2007
Çıkarmak etseler tenden çekip peykanın ol servin
Çıkan olsun dil-i mecruh peykan olmasın ya Rab!
 

Dilhun

 
Katılım
20 Haz 2018
Hüdâ'ya yâr olmak isteyen, belâya hiç âhu zar eder mi
Belâsına şikayet edeni hüdâ kendine yâr eder mi?
 

Dilhun

 
Katılım
20 Haz 2018
Bir dem iken devlet-i dünyâyı her dem sandılar
Bu fenâ gülzârının ayşını âlem sandılar.

Necâtî Bey
 

Dilhun

 
Katılım
20 Haz 2018
Bu dünya mihnet evidür ne kardaştan ne yoldaştan
Vefâ gelse kıyarmıydı ki na-hâk Habil'e Kabil
 

Dilhun

 
Katılım
20 Haz 2018
Bir bahr-i gamda urmadayız dest ü pây kim
Keştîsi yok kenâresi yok nâhudâsı yok

(Bir acı denizinde çırpınıyoruz ki,
Gemisi yok, sahili yok, kaptanı yok)

Nâbî
 

Dilhun

 
Katılım
20 Haz 2018
Leyâl müzlim, atî müzlim, hatvem bî-takat artık
Âsuman giryeye durmuş vuslatı müebbete bıraktık

(Gece karanlık, gelecek karanlık adımların takati yok artık, gökyüzü feryada durmuş kavuşmayı sonsuza bıraktık.)
 

Dilhun

 
Katılım
20 Haz 2018
16.yy.da tasvir edilen sitem 21.yy.da hâlâ geçerliliğini korumakta.

Derdümüz şerh itmeğe bir yâr-ı sâdık bulmazuz
Hayf kim gitdükçe yârân-ı safâ eksilmede

Bağdatlı Rûhî
 

Dilhun

 
Katılım
20 Haz 2018
Gerdûn sitem-i baht-ı siyâh etmeğe değmez
Billâh bu gam-hâne bir âh etmeğe değmez

Keçecizâde İzzet Molla
 

Dilhun

 
Katılım
20 Haz 2018
Ya şu beyt-i şahaneye...

Basmasa mübarek kademin rûy-i zemîne
Pâk etmez idi kimseyi hâk ile teyemmüm

( Ya Resûlallah , Şayet mübarek ayağın yer yüzüne değmeseydi ; teyemmüm ile abdest almak , kimseyi mânen temizlemezdi.)
 

Dilhun

 
Katılım
20 Haz 2018
Çekdüğüm derdi gâmı bilmez hüdadan gayrı kes
Anlamazlar sağlar hasta ne hal üstündedür
 

Dilhun

 
Katılım
20 Haz 2018
Pek rengine aldanma felek eski felekdir
Zîrâ feleğin meşreb-i nâ-sâzı dönekdir

Ziyâ Paşa