Her güne bir beyit

Dilhun

 
Katılım
20 Haz 2018
Yûsuf dahi olsan düşürürler seni çâha
Ebnâ-yı zamanın işi ihvâna cefâdır

Çâh:kuyu,çukur.

Kuyu demisken İbrahim Tenekci'nin çaresizliği dillendirdigi şu kelâmı geldi hatrıma.

"Düşünsene hem kuyudasın,hem Yusuf değilsin."
 

Semender

❤️Adem'i Âdem yapan üç harf beş noktadır ❤️
Katılım
29 Tem 2018
1.Gittin ammâ ki kodun hasret ile cânı bile
İstemem sensiz olan sohbet-i yârânı bile

2. Devr-i meclis bana girdâb-i belâdır sensiz
Mey-i zehrâb-i sitem sâgar-i gerdânı bile

3. Bâğa sensiz bakamam çeşmime âteş görünür
Gül-i handânı değil, serv-i hirâmâm bile

4. Sineden derd ile bir âhedeyim kim dönsün
Aksine çerh-i felek mihr-i dırahşanı bile

5. Hâr-i firkatle Neşâti-i hazînin vâhayf
Dâmen-i ülfeti çakoldu girîbânı bile

Nesre çevrilmiş hâli:" @adlena seni çok özledik!":(
 

Semender

❤️Adem'i Âdem yapan üç harf beş noktadır ❤️
Katılım
29 Tem 2018
Şeb-i yeldâda uzar fecre kadar kıssa-ı aşk
Tâ ki Mecnûn bitirir nutkunu, Leylâ söyler
Yahyâ Kemal
 

Dilhun

 
Katılım
20 Haz 2018
Aşk mahremdir sözünün,nasihat olarak şiire dökülen hâli.

Yâr ile hem-halvet ol cisminde cânın duymasın
Hâlet-i aşkı hikâyet kıl zebânın duymasın
Hayâlî Bey
 

Dilhun

 
Katılım
20 Haz 2018
Dil-i uşşâkı rencîde eder elbette bu hâlet
Vefâsızlık neden ârız olur insâna bilmem ki
Urfalı Abdî
 

Semender

❤️Adem'i Âdem yapan üç harf beş noktadır ❤️
Katılım
29 Tem 2018
"Bin yıldan uzun bir gecenin bestesidir bu;.
Bin yıl sürecek zannedilen kar sesidir bu."
-Yahya Kemal-
 

Dilhun

 
Katılım
20 Haz 2018
Bilmedik zevk-i visâlin çekmeyince firkâtin Olmayınca hasta kadrin bilmez âdem sıhhatin
Fitnat Hanım
 

Semender

❤️Adem'i Âdem yapan üç harf beş noktadır ❤️
Katılım
29 Tem 2018
Boynuma sarılma gülüm,
Benden sana geçer ölüm.

-Nâzım Hikmet- ( Karantina günlerine özel)