Her güne bir beyit

Katılım
20 Haz 2018
Eline âyine al gül yüzüne sen de bakın
Ammâ ol şartla kim bana râkip olma sakın

( Eline bir ayna al ve gül yüzüne sen de bak.Amma şu şartla ; seni sevme konusunda sakın bana râkip olma.)
 
Katılım
5 Ağu 2018
“Yenilerin bütün şiirleri eskinin bir beyiti etmez”
(Y.Kemal)


Beyit paylaşmaya devam:)
 
Katılım
29 Tem 2018
Âşık oldı şem‘e çünki pervâne
Işk ile oldı kıpkızıl dîvâne
 
Katılım
29 Tem 2018
Aşk bir şem-i ilâhîdir benim pervanesi
Şevk bir zencîrdir gönlüm anın dîvanesi
ŞEYH GÂLiB
"Aşk ilahi bir mumdur, gönlüm de onun etrafında dönen pervanesidir.Şevk bir zincirdir ki gönlüm onun divanesidir."
 
Katılım
20 Haz 2018
Aşk bir şem-i ilâhîdir benim pervanesi
Şevk bir zencîrdir gönlüm anın dîvanesi
ŞEYH GÂLiB
"Aşk ilahi bir mumdur, gönlüm de onun etrafında dönen pervanesidir.Şevk bir zincirdir ki gönlüm onun divanesidir."
" Âşk odu evvel düşer maşuka, ândan âşıka, /Şem’i gör kim,yanmadan yandırmadı pervâneyi.”

(Fuzûlî)

(Âşk ateşi önce sevilene düşer, ondan da âşıka sıçrar. Muma bak da gör. Önce kendisi yandı, sonra pervâneyi yaktı.)
 
Katılım
24 Eyl 2007
Canı ten oldukça ben de oldukça bende derd ü dağ eksik degül
Çıhsa can hak olsa ten ni can gerek ni ten bana
Fuzuli
 
Katılım
20 Haz 2018
Nevres selîm ü pâk gelip gitmedir hüner Yoksa cihâna günde bin âdem gelir gider (Nevres)
 
Katılım
20 Haz 2018
Allah’a tevekkül edenin yâveri Hak’tır
Nâşâd gönül bir gün olur şâd olacaktır

(Ziyâ Paşa)
 

Giriş yap