Lezzet-i gazel

Dilhun

 
Katılım
20 Haz 2018
Benim tek hîç kim zâr u perişan olmasın yârab
Esîr-i derd-i aşk û dâg-i hicran olmasın yârab


Demâdem cevrlerdir çektiğim bî-râhm bütlerden
Bu kâfirler esiri bir müselmân olmasın yârab


Görüp endîşe-i katlimde ol mâhı budur derdim
Ki ol endîşeden ol meh peşîmân olmasın yârab


Çıkarmak itseler tenden çekip peykânın ol senin
Çıkan olsun dil-î mecruh peykân olmasın yârab


Cefâ vü cevr ile mu'tâdım anlarsız nolur hâlim
Cefasına had ü çevrine pâyân olmasın yârab


Dimen kim adli yok yâ zulmü çok her hâl ile olsa
Gönül tahtına andan gayri sultân olmasın yârab


Fuzulî buldu genc-î âfiyet meyhane küncinde
Mübarek mülktür ol mülk vîrân olmasın yârab

Fuzûlî