Lezzet-i gazel

Dilhun

 
Katılım
20 Haz 2018
Benim tek hîç kim zâr u perişan olmasın yârab
Esîr-i derd-i aşk û dâg-i hicran olmasın yârab


Demâdem cevrlerdir çektiğim bî-râhm bütlerden
Bu kâfirler esiri bir müselmân olmasın yârab


Görüp endîşe-i katlimde ol mâhı budur derdim
Ki ol endîşeden ol meh peşîmân olmasın yârab


Çıkarmak itseler tenden çekip peykânın ol senin
Çıkan olsun dil-î mecruh peykân olmasın yârab


Cefâ vü cevr ile mu'tâdım anlarsız nolur hâlim
Cefasına had ü çevrine pâyân olmasın yârab


Dimen kim adli yok yâ zulmü çok her hâl ile olsa
Gönül tahtına andan gayri sultân olmasın yârab


Fuzulî buldu genc-î âfiyet meyhane küncinde
Mübarek mülktür ol mülk vîrân olmasın yârab

Fuzûlî
 

Dilhun

 
Katılım
20 Haz 2018
Ey gönül a'yân-ı devlet içre himmet kalmadı
Kimden umarsın kerem ,ehl-i mürüvvet kalmadı
Nefse nefsî oldu oldı âlem,her kişi hayretdedür
Kimseden kimseye dermânâ tâkat kalmadı
Ey dirîga lütfen u ihsânun kapusın yapdılar
Zikri hayr olsun dinür sahib-i sâadet kalmadı
Gel zuhûr it kandasın ey Mehdî -i sâhib kıran
Kim cihânda zâhir olmaduk alâmet kalmadı
Câhil ü nâdan olıgör ister isen mertebe
Kim kemâl ehline Bâkî şimdi rağbet kalmadı

BÂKÎ

@evla ablaya armağanımdır:)
 

Dilhun

 
Katılım
20 Haz 2018
Ynt: Lezzet-i gazel
Fâruk Nâfiz Çamlıbel'in adını edebiyat tarihine yazdıran uzun şiiri Han Duvarları'ndaki dörtlüklerden biri şöyledir:

Gönlümü çekse de yarin hayali
Aşmaya kudretim yetmez cidali
Yolcuyum bir kuru yaprak misali
Rüzgarın önüne katılmışım ben