Memuriyet

adlena

 
Katılım
6 Ara 2014
Üretimsiz tüketimin sevk edeceği yol, doğrudan iflastır. Bizler hükümet memuriyetlerinde geçimimizin teminini düşünürken, Hristiyanlar geniş arazilerde şahsi teşebbüsleri sayesinde servet sahibi oluyorlar. Müslümanlar arasında ticaret, sanayi, ziraat gibi bir toplumun başlıca dayanağı saadet ve refah kaynağı meslekler her an değersiz görünmektedir. En büyük emel, hükümet memuru olmaktır. Cemiyetimiz başlıca iki büyük sınıftan meydana geliyor. Ezenler, ezilenler. Ezenlerin en büyük gayesi, ezmeye devam etmek; ezilenlerin ise ezenlere karışmak. Kazanmadan yaşamak, çalışmadan zengin olmak istiyoruz ve tabiatı ile hükümette iş bulmak için yegane çare liyakat (yararlı) olmak değil, himaye. Bu şartlar altında bir insan kuvvetli bir şahsiyete sahip olabilir mi? Elbette olamaz. Çünkü kendisinin değil, hamisinin istediği şekle girmeye mecburdur.

Prens Sabahattin (1878-1948)