Mısra-i Berceste

Dil-şâd

Benim tedbirim, Sen'in takdirinden küçüktür.
Katılım
11 Eyl 2006
#1
O mâhiler ki deryâ içredir deryâyı bilmezler
Hayalî
***

Cümlenin maksûdu bir amma rivâyet muhtelif
Muhıbbi
***

Sitem hep âşinâlardan gelür bîgâneden gelmez
Nabî
***

Yâ Rab bu aferin ne tükenmez hazinedir.
Nabî
***

Hâtırından çıkmasın dünyâya uryan geldiğin
Nabî
***

Olmayınca hasta kadrin bilmez âdem sıhhatin.
Fitnat
***

Atarlar taşı elbette diraht-ı mîvedar üzre
Mekalî
***

Sağ gözü eylemesün sol göze Allah muhtaç
Sünbülzade Vehbi
***

Meseldir gülşeni âlemde bir gülle bahar olmaz.
İzzet Molla
***

Tâlii yâr olanın yârı bakar yâresine
İzzet Molla
***

Böyle gicenin hayr umulur mu seherinden
Lâ edri
***

Geçmiş zaman olur ki hayâli cihan değer.
Lâ edri
***

Yâr olsa bu âlemde bana bahtım olurdu
Lâ edri
***

Ne arasan bulunur derde devâdan gayrı.
Abdülhak Molla
***

Gün doğmadan meşime-i şebten neler doğar.
Rahmi
***

Su uyur düşman uyur hasta-i hicrân uyumaz.
Şeyh Galip
***

Kimse kâm almış değil ya kam-ı âlem kimdedir.
İzzet molla
***

Sözü insan olur amma özü insan olmaz.
Fuzuli
***

Rehber tasavvur eylediğin rehzen olmasın
Nevres-i Kadim
***

Çeşmini gördüm unuttum derdi de dermânı da
Şeyh Galip
***

Görsem tahammül eyleyemem bâri görmesem
Vasıf
***

Varak-ı mihr-i vefâyı kim okur kim dinler
Kâmi
***

Şecâat arziderken merd-i kıbti sirkatin söyler.
Ragıp Paşa
 

Dil-şâd

Benim tedbirim, Sen'in takdirinden küçüktür.
Katılım
11 Eyl 2006
#3
Ynt: Berceste Mısralar

mehmet baki' Alıntı:
merhaba dil-şad;
bu mısra hayali beğ'e ait değil mi? daha doğrusu la edri olduğundan emin misin?
Evet Hayâli'ye ait olduğundan eminim :)  Mısraları doğrudan kopyaladım ve tek tek kimlere ait olduklarına dikkat etmedim açıkçası. Ama bilgi yanlışlığı olmaması için  diğerlerini de incelemek şart oldu. Teşekkürler dikkatiniz için.
 
Katılım
27 Ara 2005
#4
Ynt: Berceste Mısralar

hoş bir başlık, teşekkürler efendim .

Aklıma gelirse 'berceste'mahiyetinde mısralar paylaşırım inşaallah.Ayinesi iştür kişinin sözüne bakılmaz.

( nerede geçiyordu hatırlayamadım imdi, hatırlayınca eklerim)


Tiz-reftar olanın payine damen dolaşır.

Hatemi İbrahim Bey

( Hababam sınıfında geçiyordu bu kısım mesela )

Dahleden dinimize bari müselman olsa

Behayî

Kendi derdi gönlümün billah gelmez yâdıma

N.Kemal

Mübtela-yı gama sor kim geceler kaç saat ?

Sabit
 
Katılım
13 Nis 2008
#5
Ynt: Berceste Mısralar

Ziya Paşa'nın terkib-i bendinden değil mi?
 

Dil-şâd

Benim tedbirim, Sen'in takdirinden küçüktür.
Katılım
11 Eyl 2006
#6
Ynt: Berceste Mısralar

nevakar' Alıntı:
Ziya Paşa'nın terkib-i bendinden değil mi?
Evet Ziya Paşa'nın, devamı da şöyleydi:

Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz
Şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde
 
Katılım
27 Ara 2005
#7
Ynt: Berceste Mısralar

doğru ! var olun !

nedense beyitlerin şairleri bir türlü aklımda kalmıyor ve tarihlerde. önemsemediğimden mi bilmiyorum. bildiğim birçok beyitin şairini hatırlayamam :) ve birçok tarihi...
 
Katılım
13 Nis 2008
#8
Ynt: Berceste Mısralar

Sıhhat sonu dert olmasa vuslat sonu hicran
Ruhî
***
Âdet budur en sonra gelir bezme ekâbir
Nev’i
***
Söyleyenler hikmetin bilmez bilenler söylemez
Şeyhülislâm Yahya
***
Hasmın sitemin anlamamak hasma sitemdir
Nef’i
***
Görmemek yeğdir görüp divâne olmaktan seni.
Bursalı Cenanî
***
Kişi noksanını bilmek gibi irfan olmaz
Bursalı Tâlip
***
Elbette olur ev yıkanın hânesi vîran

Ziya Paşa
 

seb-engiz

- *Tiryandafil -
Katılım
13 Mar 2008
#9
Ynt: Berceste Mısralar

Ne demiş Yahya Bey : Söylediği sözi bilmezlere sağurlanuruz...
 
Katılım
13 Nis 2008
#10
Ynt: Berceste Mısralar

Ağlarım hatıra geldikçe gülüştüklerimiz.
Yahya Kemal
 

Dil-şâd

Benim tedbirim, Sen'in takdirinden küçüktür.
Katılım
11 Eyl 2006
#11
Ynt: Berceste Mısralar


Yere düşmekle cevher sakıt olmaz kadr ü kıymetten.

Namık Kemal
 
Katılım
13 Nis 2008
#12
Ynt: Berceste Mısralar

Cihanda aşık-i mehcur sanma rahat olur
Neler çeker bu gönül, söylesem şikayet olur.
Şeyhülislam Yahya
 
Katılım
13 Nis 2008
#13
Ynt: Berceste Mısralar

Sen gelmeyince hatıra bilsen neler gelir

Nabi
 
Katılım
27 Eki 2007
#14
Ynt: Berceste Mısralar

Kafandaki bilgiye taslanma, yapma caka;
Hünerle dolsa başın, sanma kimse baka.
Sözünde durda yücel, rütbelen a gözüm,
Adamlığın biricik şartı, bence vefa.
Ömer Hayyam
 

Dil-şâd

Benim tedbirim, Sen'in takdirinden küçüktür.
Katılım
11 Eyl 2006
#15
Ynt: Berceste Mısralar

Aslına bakarsanız, adından da anlaşılacağı üzere berceste "mısra" olmalı yazılanlar, kıta ya da beyit değil ;)

.....................

Tahsil-i kemalat, kem alat ile olmaz
Nâbî

***

Ayağı yer mi basar zülfüne berdâr olanın
Edirnevi Necati Bey

***

Biçer elbette kendi ektiğin herkes bu âlemde
Neyzen Tevfik
 
Katılım
13 Nis 2008
#16
Ynt: Berceste Mısralar

Nush ile uslanmayanın hakkı kötektir. ;)
Ziya Paşa
 
Katılım
19 May 2008
#17
Ynt: Berceste Mısralar

Ben dert ile ah ederdim
Derdim bana derman imiş
İster idim hasret ile
Dost yanımda pinhan imiş
Yunus Emre
 

Dil-şâd

Benim tedbirim, Sen'in takdirinden küçüktür.
Katılım
11 Eyl 2006
#18
Ynt: Berceste Mısralar

Dil-şâd' Alıntı:
Aslına bakarsanız, adından da anlaşılacağı üzere berceste "mısra" olmalı yazılanlar, kıta ya da beyit değil ;)
demiştim hatta sonra nevakar hoca

nevakar' Alıntı:
Nush ile uslanmayanın hakkı kötektir. ;)
demişti.
 
Katılım
13 Nis 2008
#19
Ynt: Berceste Mısralar

Gör zâhidi kim sâhib-i irşâd olayım der

Dün mektebe vardı bugün üstâd olayım der...
 
Katılım
13 Nis 2008
#20
Ynt: Berceste Mısralar

Dost bî-pervâ felek bî-rahm ü devran bî-sükûn
Derd çoh hem-derd yoh düsmen kavî tâli' zebûn
Fuzuli
 

Giriş yap