Mısra-i Berceste

Dil-şâd

Benim tedbirim, Sen'in takdirinden küçüktür.
Katılım
11 Eyl 2006
Ynt: Berceste Mısralar

Vakt-ı şâdî de gelir mevsim-i mihnet de geçer.

Şeyh Galip
 
Katılım
12 Şub 2009
Ynt: Berceste Mısralar

Derd-i derûna sabr ile itmekdeyiz devâ SEYYİD VEHBÎ
 

Dil-şâd

Benim tedbirim, Sen'in takdirinden küçüktür.
Katılım
11 Eyl 2006
Ynt: Berceste Mısralar

Su uyur düşman uyur haste-i hicrân uyumaz.

Şeyh Galip
 
Katılım
12 Şub 2009
Ynt: Berceste Mısralar

Dilşâd' Alıntı:
Su uyur düşman uyur haste-i hicrân uyumaz.

Şeyh Galip
Ne güzel bir mısra! Yorum yapmak isterdim, fakat yazdığım satırların bu güzel sözlerin mânâsını eksilttiğini gördüm, sildim...Gâlib'sin üstâdım Gâlib!
 
Katılım
21 Mar 2008
Ynt: Berceste Mısralar

Cihanda aşık-ı mehcur sanma rahat olur
Neler çeker bu gönül söylesem şikayet olur...(şeyhulislam Yahya)
 

sis

 
Katılım
11 Mar 2010
Ynt: Berceste Mısralar

Hâlini bilmez perîşânın perîşan olmayan.
Ahmet Paşa
 
Katılım
12 Şub 2009
Ynt: Berceste Mısralar

Ehl-i edeble görüş sen de olursun edîb
SÜNBÜL-ZÂDE VEHBÎ
 
Katılım
12 Şub 2009
Ynt: Berceste Mısralar

Cihân bir köhne gülşendür ki hîç andan hazân gitmez UBEYDÎ
 
Katılım
12 Şub 2009
Ynt: Berceste Mısralar

İnsan odur ki bir söz ola ana bend-pâ NÂBÎ
 
Katılım
12 Şub 2009
Ynt: Berceste Mısralar

mehmet baki' Alıntı:
hocam "bend-pa" ne demektir?
Ayak bağı. Pâ-bend şeklinde de kullanılır. Bâkî'nin, Kânûnî Mersiyesinin ilk kelimesidir.

İnsan odur ki bir söz ola ana bend-pâ NÂBÎ

"İnsan bir sözle durmasını bilendir." gibi bir mânâ ifâde ediyor...
 
Katılım
12 Şub 2009
Ynt: Berceste Mısralar

"Gülü ta'rîfe ne hâcet ne çiçektir biliriz" LÂ-EDRÎ
 
Katılım
12 Şub 2009
Ynt: Berceste Mısralar

Kul günâh eylemese afva mukârin olamaz HAŞMET
 
Katılım
12 Şub 2009
Ynt: Berceste Mısralar

Muhabbet öyle bir sırdır ki bin setr it nihân olmaz İZZET MOLLA
 
Katılım
12 Şub 2009
Ynt: Berceste Mısralar

Kimse aç kalmaz cihânda bilse ni’met kadrini İZZET MOLLA
 
Katılım
12 Şub 2009
Ynt: Berceste Mısralar

Bî-edebden eyle tahsîl-i edeb LÂ-EDRÎ
 
Katılım
12 Şub 2009
Ynt: Berceste Mısralar

Hayr ile yâd eylemek lâzım kişi üstâdını HAYÂLÎ
 
Katılım
27 Mar 2006
Ynt: Berceste Mısralar

Bir ah ile bu alemi viran eylerim ben -Nef'i-
 
Katılım
12 Şub 2009
Ynt: Berceste Mısralar

Ârifin izzeti kemâl iledir ÂHÎ
 
Katılım
12 Şub 2009
Ynt: Berceste Mısralar

Lisân-ı aşkı bilir tercümân bulunmadı hiç ŞEYH RIZÂ