Sıfır

Katılım
18 Mar 2009
Batılıların sıfıra ucube gibi baktıkları asırlarda,Harezmi’nin Salem manastırında bulunan 1200 yılına ait tercümesinde muazzam bir derinlikte bir ‘sıfır’ tarifi yapılır ki buda biz doğu medeniyeti mirasçıları olan bize tokat gibi iner:

Her sayı birden,bir de sıfırdan vücuda gelir.Sıfırda büyük bir kutsiyet mevcuttur.Bu sayede başlangıcı ve sonu bulunmayanı yani O’nu sembolize eder.Sıfırın çoğalmaması ve azalmaması gibi,O’da başka bir şeye katılmaz ve eksilmez.Sıfır gibi O’da sayıları on misli veya bin misli yapar.Evet O,her şeyi hiçten meydana getirir,her şeyi ihtiva ve idare eder dersem,gerçeği söylemiş olurum.

İslam aliminin ilme bakışının ne derece mükemmel olduğunun bir kanıtıdır.Batı,büyük sayıların yazılışını 1.dünya savaşından 2 veya 3 asır evvelsine kadar bilmiyorken doğu,bu merhaleyi çoktan geçmiş ve artık bu işin felsefesini yapıyor olmuş.Peki bize ne oldu da sıfırın önündeki tüm rakamları kaybettik elde kala kala bir sıfır kaldı.

Rabbim bize ilim nasib eylesin inşallah…