Surûrî'den

Katılım
10 Ağu 2007
Tende kudret nerden olsun nimet-i cân şükrüne
Bin dilim olsa yetişmez bir dilim nân şükrüne
Surûrî