Türk Musıkisinde Usuller

Katılım
19 Ağu 2007
Önce basit usullerden başlayalım.

Türk Müziğinde Kullanılan Basit Usuller

NİM SOFYAN

İki zamanlıdır.
2/4 lük ve 2/8 lik değerlerde vurulur.
DÜM 1 zamanlı - kuvvetli
TEK 1 zamanlı - yarı (orta) kuvvetlidir.
Bu usulde oyun havaları, türküler ve marşlar yazılmıştır.

VuruluşuSEMAİ

Üç zamanlıdır.
3/4 lük ve 3/8 lik değerlerde vurulur.
DÜM 1 zamanlı - kuvvetli
TEK 1 zamanlı - yarı kuvvetli
TEK 1 zamanlı - zayıftır.
Bu usulde oyun havaları ve şarkılar yazılmıştır.

VuruluşuSOFYAN

Dört zamanlıdır.
İki Nim Sofyan'ın birleşmesinden meydana gelir.
DÜ-ÜM 2 zamanlı - kuvvetli
TE 1 zamanlı - yarı kuvvetli
KE 1 zamanlı - zayıftır.
4/8, 4/4,4/2 lik değerlerde vurulur

VuruluşuTÜRK AKSAĞI

Beş zamanlıdır.
Bir Nim Sofyan ve bir Semai'nin birleşmesiyle meydana gelir.
DÜ- ÜM 2 zamanlı - kuvvetli
TE- EK 2 zamanlı - yarı kuvvetli
TEK 1 zamanlı - zayıftır.
5/8 ve 5/4 lük değerlerde vurulur

Vuruluşu
YÜRÜK SEMAİ

Altı zamanlıdır.
îki Semai veya üç Nim Sofyan'dan meydana gelmiştir.
DÜM l zamanlı - kuvvetli
TEK l zamanlı - yarı kuvvetli
TEK l zamanlı - zayıf
DÜM l zamanlı - zayıf
TE-EK 2 zamanlı - yan kuvvetlidir
6/8, 6/4 ve 6/2 lik değerlerde vurulur.
6/4 Sengin Semai, 6/2 Ağır Sengin Semai olur.

VuruluşuDEVR-İ HİNDİ

Yedi zamanlıdır.
Bir Semai ve bir Sofyan'dan meydana gelir. (Bazen bir Semai ve iki Nim Sofyan vurulur.)
DÜM 2 zamanlı - kuvvetli
TEK l zamanlı - yarı kuvvetli
TEK l zamanlı - zayıf
DÜ-ÜM 2 zamanlı - kuvvetli
TE - EK 2 zamanlı - zayıftır.
7/8 ve 7/4 lük değerlerde vurulur.

VuruluşuDEVR-İ TURAN

Yedi zamanlıdır.
Eskiden bu usüle Mandıra adı da verilmiştir.
Bir Sofyan ve bir Semai'den meydana gelmiştir.
DÜ-ÜM 2 zamanlı - kuvvetli
TE - EK 2 zamanlı - zayıf
TE- E- EK 3 zamanlı - yarı kuvvetlidir.
7/16 ve 7/8 lik değerlerde vurulur.

VuruluşuDÜYEK

Sekiz zamanlıdır. îki Sofyan'dan meydana gelir.
DÜM l zamanlı - yarı kuvvetli
TE-EK 2 zamanlı - kuvvetli
TEK l zamanlı - yarı kuvvetli
DÜ-ÜM 2 zamanlı - kuvvetli
TE-EK 2 zamanlı - zayıftır.
8/8 ve 8/4 lük vurulur. 8/4 Ağır Düyek adını alır.

VuruluşuMÜSEMMEN

Sekiz zamanlıdır.
Eskiden bu usüle Katikofti de denilmiştir.
Bir Semai, bir Nim Sofyan ve yine bir Semai'den meydana gelir.
DÜ-Ü-ÜM 3 zamanlı - kuvvetli
TE-EK 2 zamanlı - zayıf
TE-E-EK 3 zamanlı - yarı kuvvetlidir.
8/8 lik değerde vurulur.

VuruluşuAKSAK

Dokuz zamanlıdır. Bir Sofyan ve bir Türk Aksağından oluşur.
DÜ-ÜM 2 zamanlı - kuvvetli
TE 1 zamanlı - yarı kuvvetli
KE 1 zamanlı - zayıf
DÜ-ÜM 2 zamanlı - kuvvetli
TE-EK 2 zamanlı - yarı kuvvetli
TEK 1 zamanlı - zayıftır.

VuruluşuRAKS AKSAĞI

Dokuz zamanlıdır.
Bir Türk Aksağı ve bir Sofyan'dan meydana gelir.
DÜ-ÜM 2 zamanlı - kuvvetli
TE-E-EK 3 zamanlı - yarı kuvvetli
DÜ-ÜM 2 zamanlı - kuvvetli
TE-EK 2 zamanlı - zayıftır.
9/8 lik değerde vurulur.

VuruluşuCURCUNA

On zamanlıdır. İki Türk Aksağından meydana gelir.
DÜ-ÜM 2 zamanlı - kuvvetli
TE 1 zamanlı -zayıf
KA-A 2 zamanlı - yarı kuvvetli
DÜ-ÜM 2 zamanlı - kuvvetli
TE-EK 2 zamanlı - yarı kuvvetli
TEK 1 zamanlı - zayıftır.

Vuruluşu

 
Katılım
12 Şub 2009
Ynt: Türk Musıkisinde Usuller

Usulleri bilen aruzu,aruzu bilen usûlleri çok kolay bir şekilde kavrayıverir.Üstad Münir Nûreddin Selçuk'un eserlerini geçerken üstâdın aruz veznini bestelerinde nasıl kullandığını görmüş,ona olan hayranlığım kat be kat artmıştı.
!/4'nota kapalı hece,!/8'lik nota açık heceye geliyor.Dönülmez Akşamın Ufkundayız'ın notalarına bakan bunu görecektir.

Notaları açık kapalı hecelere göre incelersek üstâdın beste yaparken nelere dikkât ettiğini görmüş oluruz...