Yahya Kemal ve bir küçük tespiti üzerine.

Katılım
18 Mar 2009
Bir Küçük Tespit

Yahya Kemal Türk edebiyatının yetiştirdiği ender şahsiyetlerden biridir demeyeceğim lakin onun yetişme alanı sadece Türk edebiyatı değil Fransız,Yunan ve bizim edebiyatımız içinde olan Fars,Arap edebiyatlarıdır.En azından ben bu kadar biliyorum.Derya içindeki balıklar nasıl deryadan habersizse ve onların derya içinde olduklarını dışardan görenler daha iyi anlarsa işte aynen öylede Yahya Kemal Fransada olduğu dokuz sene zarfında Türk edebiyatına şöyle bir dışarıdan bakmış ve ne tür zenginliklere sahip olduğumuzu ve ne tür edebiyat bağlamında yanlış kimlik arayışı içinde olduğumuzu anlamış bir şahsiyettir.Bunları tespit ederkende dönem şair ve yazarlarının eserlerine bakarak fikir yürütmüştür.

Onun sadece bir tespitine kulak vermenizi ve bunun üstünde düşünmenizi istiyorum.Bunu işi çoktan bitirmiş hani derler ya ununu eleyip eleğini asmak.İşte bu tür bir işgüzarlıktan uzak kalarak ve sakınarak adeta değerli görüşlerinizi yiyecek bekleyen aç kuş yavruları gibi bekliyor gibi bekleyeceğim.Lafı uzatmadan hemen bir sanat adamının düşünce eleğinden süzülen ince görüşleri sizlere aktarayım:

-Bir naaş nasıl yavaş yavaş solar,çürür,lime lime olur,bir kemik çerçevesi kalırsa Türk şiirinin de öyle,önce ruhu çekildi,sonra yavaş yavaş lisanı çürüdü,vezni bozuldu,ahengi çetrefilleşti.Nihayet kuru bir iskeleti kaldı.Senelerdir en usta sanatkarlar bu iskeleti diriltemiyor.İnkıraz devirlerinin başlıca farikasıdır,bir edebiyat ölürse lügat,vezin,sarf,nahiv hevesleri ortalığı sarar,edebi nazariyeler kaynaşır,yenilik bir iptila olur,şiirin kendi ölür binlerce şair ürer;tıpkı bir naaş,ruhu olduğu zaman bir vücutken,çürüdükten sonra bir kurt mahşeri kesildiği gibi!!

Bu laflar çok ağır laflar ki bu durumda bazı şairler leş yiyen ve yalnızca leşler üzerinde hayat sürdürebilen kurtçuklardan öteye geçemez.Sizcede öyle midir? ???

Selam ile…