yürek sürçerse...

Katılım
19 Ağu 2007
Bismillahirrahmanirrahîm

Evvelen bir tevbe;

Allahümme ente rabbî la ilahe illa ente halaktenî ve ene abdüke ve ene ala ahdike ve vağdüke mestetağtü eûzu bike min şerri ma senağtü ebuuleke bi nimetike aleyye ve ebuu bi zenbi fağfirli zünübi fe innehu la yağfira’z-zünube illa ente ya gaffaru ya gafur..

Estağfirullah el azim estağfirullah el azim estağfirullah el azim el kerim ellezî la ilahe illa huvel hayyul kayyum ve etubu ileyh.

Ve eseluhu’t tevbete ve’l mağfirate ve’l hidayete lena innehu hüve’t tevvabü’r-rahim. Vehdini ve veffikni ile’l hakki ve ila tarik-i mustekim. Ya erhamerrahimin.

İlahi ya rabbi tövbe yarabbi. Eğer benim elimden, dilimden, gözümden ,kulağımdan, gönlümden ve sair aza-i cevarıhlarımdan bilerek ve bilmeyerek hata, şirk, isyan, bühtan, yalan, gıybet, büyük günah, küçük günah, gizli ve aşikar her ne günah sadır vaka oldu ise rabbim ben onların cümlesinde tevbe ettim rucu ettim pişman oldum. Ruhum bedende oldukça bir dahi işlememek üzere azmü cezmü kast eyledim.

Batıl işlerin cümlesinden beri oldum. Din islamı kabul ettim. Ahir zaman peygamberi efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) yarabbasinin canib-i maneviînden Cibril-i Emin Namus-u Ekber(a.s.) vasıtasıyle her ne getirip ve her ne dahi haber verdi ise ben onların cümlesini dilim ile ikrar ve kalbim ile tasdik ettim inandım kabul ettim.

Haktır ve gerçektir. Amentü billahi ve melaiketihi ve kütübihi ve rusulihi vel yevmi’l ahiri ve bi’l kaderi hayrihi ve şerrihi minallahi Teala vel ba’sü ba’del mevt. Ve’l hisabü ve’l mizanü ve’s sıratü ve’l cennetü ve’n narü hakkun küllühü eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne muhammeden abdühü ve rasulühü.

Razîtü billâhi rabben ve bi’l İslami dinen ve bi muhammedin (s.a.v.) rasulen ve nebiyyen ve bi’l kurani imamen ve bi’l ka’beti kıbleten ve bi’l mü’minine ihvanen. Rabbiyallahü la ilahe ila hü aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil azim.

Amin
 
Katılım
19 Ağu 2007
Ynt: yürek sürçerse...

Saniyen;

Sürçerse bir yürek, tökezlerse yürüdüğü yollarda gece, gündüz.. düşmesine ramak kala bulamazsa yanında canım dediği, parçası saydığı yürekleri.. o vakit anlıyormuş gerçek sahibini..

Yüreğim sürçtü Allahım! Affına sığınıyorum.

Sen ki Adem (a.s) ın yüreğine su serptin tevbesini kabul ederek..

Sen ki Nuh (a.s.) ın yüreğinde kafir olan evladının açtığı yarayı onardın o senin ehlin değildi diyerek..

Sen ki İbrahim (a.s.) ın yüreğini “naru kûnî berden ve selamen” emri gereğince gül bahçesine çevirdin ateşlerde..

Sen ki İsmail (a.s.) ın teslim olmuş yüreğini semaî bir koçun yüreğiyle kurtardın..

Sen ki Yusuf (a.s) ın yüreğini Züleyha’nın odasında sürçmekten korudun..

Sen ki Eyyub (a.s) ın yüreğine musallat olduğunda kurtlar, şifa bahşettin o sabır abidesine..

Sen ki Musa (a.s.)ın yüreğini Firavun’un sarayında muhafaza ettin..

Sen ki İsa (a.s) yı yüreği çarparken yükselttin katına..

Ve sen ki Muhammed (a.s) ın yüreğine inşirah lutfettin her daraldığında..

O(s.a.v.)nun yüreğini yüreklerimize nakşettin..

Enbiyan hürmetine, o yüce yürekler hürmetine inşirah lutfeyle bize.. Affet bizleri ki yüreklerimiz
mutmain olarak devam etsin atmaya..

“Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla..

(Resulüm!) Senin (kalbine dayanıklılık ve ferahlık vermek ve hikmetle doldurmak için) göğsünü açıp genişletmedik mi?

Sırtına ağır gelmiş ( belini bükmüş) olan yükünü senden indir(ip hafiflet)medik mi?

Senin namını da (dünya ve ahirette ) yükseltmedik mi?

Muhakkak güçlükle beraber bir kolaylık vardır.

Gerçekten (yine) o (geçen) güçlükle beraber bir kolaylık (daha) vardır.

O halde (bir iş ve ibadeti bitirip) boş kaldığın zaman, hemen (başka bir işe/ibadete) koyul.

Ve (her işinde) ancak Rabbine rağbet et (O’na sarıl ve O’ndan iste).”

Ayâtı sırrınca ferahlat yüreklerimizi. Yalnız sana rağbet edip, senden istiyoruz.. Ey yüreklerimizin gerçek sahibi..

Amin
 

sayih

 
Katılım
29 Ağu 2007
Ynt: yürek sürçerse...

gece yürüyüşü' Alıntı:
Saniyen;

Sürçerse bir yürek, tökezlerse yürüdüğü yollarda gece, gündüz.. düşmesine ramak kala bulamazsa yanında canım dediği, parçası saydığı yürekleri.. o vakit anlıyormuş gerçek sahibini..
Bunlar ne güzel sözler
Allah gönlüne zeval vermesin...
 

evla

Gündüz yarasalarıyız biz.
Katılım
24 Eyl 2007
Ynt: yürek sürçerse...

Yüreğinde ki İnşirah gönlümüze işliyor Yüreğine Mevlam zeval vermesin ...
 
Katılım
19 Ağu 2007
Ynt: yürek sürçerse...

Salisen;

Yüreciğim! Sanadır bu seslenişim..
Kendi yoluna taşları, dikenleri koyan sen misin?
Hiç aklın yok mudur senin takılıp düşme riskinin olduğunu bile bile yürüdüğün yollara taş koyarsın..
Sonrada gözünü dışarılara çevirirsin bu taşlar nereden geldi diye..

Yüreciğim! Verilmiş sadakan varmış..
Sürçmekle kaldın, kapaklanmadın yere boylu boyunca..
Aynaya her baktığında göreceksin yüzündeki karayı ama yıkayacak gözyaşların zamanla..
Hangi kara kalmıştır ki yüzde sonsuza kadar, kalpte iman olduktan sonra..
Ümidini yitirme! Ak olacak seninde alnın, yüzün çok yakında..

Yüreciğim! Dua et gerçek sahibine..
Mekandan münezzeh olan ama senin içine sığabilecek olan Refik-i Âla’ya..
Dua et ki kaplasın her yanını.. Dolasın,taşasın O’nun aşkıyla ve kalmasın zerre kadar boşluk masivaya..

Yüreciğim! Tevbeni tekrarla.. Tevvab olana, Gaffar olana sığın..
O seni bırakmaz ki bir başına..
Tevbe-i Nasuh olduğunda ettiğin, başın dik bakabileceksin aynalara..

Yüreciğim! Hiç umutsuz olma..
O değil mi ki “Ey günah işleme hususunda haddi aşan kullarım! Allah’ın rahmetinden umudunuzu kesmeyin!” diyen..
O değil mi ki Kendisine şerik edinme dışındaki tüm günahları affeden..
O değil mi ki âlemlere rahmet olsun diye Sevgililer Sevgilisi’ni gönderen..

Sen de lâyık olacaksın inşallah “Kulum!” hitabına bir gün.. Sabırla bekle..
 
Katılım
19 Ağu 2007
Ynt: yürek sürçerse...

Rabian;

Ey sol yanımda duran ve Efendim(s.a.v.)'in sözlerinde kendinden "mülga" diye bahsedilen..
O iyi olursa bütün vücudun iyi olacağı..
O bozulursa tüm vücudun bozulacağı et parçası!

Ayağını denk al!!!

Bilmez misin ki işlenen her günah bir kara nokta olur üzerinde..
Bu noktalar müşareke ederse sen bile anlayamadan kapkara olursun..
Zifiri olduğunda, katranla kaplanmış gibi, mühürlenirsin hafazanallah!

Mühürlendikten sonra da mekânın, kör, sağır, dilsiz hayvanlardan da aşağısı, esfeli safilin olur!!

Ayağını denk al!!!

Estağfirullah el Azîm..
Hasbünallah ve ni'mel vekîl..
 

sayih

 
Katılım
29 Ağu 2007
Ynt: yürek sürçerse...

Allah razı olsun güzel kardeşim.
Gönlümüzde artık siyah noktalar olduğunu sanmıyorum,gönlüme baktığımda kara delikler olduğunu görüyorum.Rabbim gene merhametine sığınsak kurtarır mısın bizi bu kara deliklerden?Sabit kılar mmısın gene ayaklarımızı?Tekrar ümitlendirir misin bizleri?
Yüreklerimiz sürçse iyi yüreklerimiz düştü.Bizleri ihlaslı kulların hürmetine affeyle...


“Amelinizde rıza-yı İlâhî olmalı. Eğer O razı olsa, bütün dünya küsse ehemmiyeti yok. Eğer O kabul etse, bütün halk reddetse tesiri yok. O razı olduktan ve kabul ettikten sonra, isterse ve hikmeti iktiza ederse, sizler istemek talebinde olmadığınız halde, halklara da kabul ettirir, onları da razı eder. Onun için, bu hizmette, doğrudan doğruya, yalnız Cenâb-ı Hakkın rızasını esas maksat yapmak gerektir.”
 
Katılım
19 Ağu 2007
Ynt: yürek sürçerse...

sayih' Alıntı:
.Rabbim gene merhametine sığınsak kurtarır mısın bizi bu kara deliklerden?Sabit kılar mmısın gene ayaklarımızı?Tekrar ümitlendirir misin bizleri?
Hatırla! hani Rabbim demişti ya Vahşi ümitsizliğe kapıldığında:

" Ey günah işleme konusunda haddi aşan kullarım! Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin.."

Rahmeti gazabını aşmış olan Yüce yaradan kömürü elmasa çevirmeye de Kâdirdir elbet..
 
Katılım
19 Ağu 2007
Ynt: yürek sürçerse...

Hâmisen;

Ey İmanın kendisinde gizli olduğu, Mü'minde pahabiçilmez olan yürek!

Yokla bakalım bugün kendini! yokla bakalım imanını!

Canlar Cânı ne demiş:

"kim bir çirkin iş görürse onu eliyle düzeltsin.

Gücü yetmezse diliyle düzeltsin.

Buna da gücü yetmezse kalbiyle o işe buğz etsin..

işte bu imanın en zayıfıdır.. -fî makal ev kema kal-"

Dışarıda ve kendi nefsimizde çirkinler hüküm sürerken

Sen kendini "kim bir çirkin iş görürse" hitabındaki kimlerden saymıyor musun yoksa yüreciğim!

Gözlerini mi kapıyorsun görmemek için çirkinlikleri..

Hadi gözlerini kapadın diyelim..

İçindeki çirkinliklerden nasıl kurtulacaksın söyle bana..

Gücün yettiği halde elini çekiyor musun..

Nemelazım mı diyorsun yoksa..

Sen de bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın diyenlerden misin yoksa

dokunulma sırasının sana da geleceğini bile bile..

Yoksa, konuşmak gerekse bile sükûtun altın olduğunu mu sanıyorsun..

Peki yüreciğim!

Yokla bir kendini..

En azından buğzediyor musun gördüğün çirkin iş karşısında?

Zayıf da olsa imânını korumak için..

Ey el!

Gücün yettiği hâlde uzanmazsan çirkin işi düzeltmek için..

Ey dil!

Gerektiği yerde, gerektiği gibi konuşmazsan..

Ve ey kalp!

Buğzetmezsen gücün yetmediğinde..

Yarın Yüce Hakimin huzurunda ben değil siz konuşacaksınız..

Unutmayın bunu!

" o gün onların elleri, ayakları.. aleyhlerine şahitlik edecek"

Eûzü billâh!!!
 
Katılım
19 Ağu 2007
Ynt: yürek sürçerse...

Sadisen;

Sadece bir harf..
Harf deyip geçmemek lazım.. Bir harf değişince nûr, nâr olabiliyor..

Dikkat et ey sol yanımdaki!
Kalbde de değişiklikler çok büyük etkilere neden oluyor
zira bir harftir
kalbi kelb eden..

yapılan küçük bir yalnıştır belki ama
kaygan zeminde en ufak dikkatsizlik tepetaklak olmakla sonuçlanır
bilirsin!

Dünya kaygan zemin..
İman kalb işi..
"Öyle bir zaman gelecek ki, kalbte imanı taşımak; avuçta kor taşımak gibi olacak.." ev kema kal..
Ve "Kıyamet Mü'minler varken kopmayacak" ev nahvehu..

Ne demektir bu..
Kıyameten önce tüm Mü'minlerin ruhları kabzedilecek mi?
Yoksa kendini Mü'min sananlar aslında imanını yitirmiş olan aciz kelb kalbliler mi olacak..
Hafazanallah..


Kalbin tabiatında var değişmek..
Değişikliklerden etkilenmek..
Bu sebepten zor Mü'min olmak; Mü'min kalmak..
Bu sebepten Rabbim, son nefese kadar imanını taşıyabileni mükafaatlandıracak,
imanın ateşiyle yanan ve avuçlarındaki koru, kül olmak pahasına bırakmayanı..
Rabbin nârından korunmak için avucunda ve dahi kalbinde 'kor'unu koruyanı..

Ve imanlı yürektir "Allah!" denince kalbine kor değmiş gibi olan..

Ey Mü'min olan.. Ey Müheymin olan..
Öyle bir kor sal ki kalblerimize,
Ölüm anında bile ilk alev aldığı an gibi
En kuvvetli yandığı zaman gibi olsun

Ve ne olur kalblerimizi kelbleştirme Allahım!

Amin..
 

evla

Gündüz yarasalarıyız biz.
Katılım
24 Eyl 2007
Ynt: yürek sürçerse...

gece yürüyüşü' Alıntı:
Sadisen;

Ve ne olur kalblerimizi kelbleştirme Allahım!

Amin..
Amin Amin Amin cancağazım...Ne güzel dualar ne güzel Allah(c.c)yüreğimizde ki İmanı hep korusun yüreğine zeval vermesin...
 
Katılım
26 Nis 2007
Ynt: yürek sürçerse...

Sabian;
...
Doldur ki sürçen yüreklerimiz bekleyişte..
 

evla

Gündüz yarasalarıyız biz.
Katılım
24 Eyl 2007
Ynt: yürek sürçerse...

Yürek sürçmesi tevbe anlamına geliyor bence tevbelerimiz kabul olsun
Ne eksiğimiz varsa Mevlam tamamlasın kötü huylar bizden Güzel olanların Mevlamdandır...
Yürekleri beklemekteyiz...
 
Katılım
19 Ağu 2007
Ynt: yürek sürçerse...

evla' Alıntı:
Yürek sürçmesi tevbe anlamına geliyor bence tevbelerimiz kabul olsun
Ne eksiğimiz varsa Mevlam tamamlasın kötü huylar bizden Güzel olanların Mevlamdandır...
Yürekleri beklemekteyiz...
gece yürüyüşü' Alıntı:
Bismillahirrahmanirrahîm

Evvelen bir tevbe;

Allahümme ente rabbî la ilahe illa ente halaktenî ve ene abdüke ve ene ala ahdike ve vağdüke mestetağtü eûzu bike min şerri ma senağtü ebuuleke bi nimetike aleyye ve ebuu bi zenbi fağfirli zünübi fe innehu la yağfira’z-zünube illa ente ya gaffaru ya gafur..

Estağfirullah el azim estağfirullah el azim estağfirullah el azim el kerim ellezî la ilahe illa huvel hayyul kayyum ve etubu ileyh.

Ve eseluhu’t tevbete ve’l mağfirate ve’l hidayete lena innehu hüve’t tevvabü’r-rahim. Vehdini ve veffikni ile’l hakki ve ila tarik-i mustekim. Ya erhamerrahimin.

İlahi ya rabbi tövbe yarabbi. Eğer benim elimden, dilimden, gözümden ,kulağımdan, gönlümden ve sair aza-i cevarıhlarımdan bilerek ve bilmeyerek hata, şirk, isyan, bühtan, yalan, gıybet, büyük günah, küçük günah, gizli ve aşikar her ne günah sadır vaka oldu ise rabbim ben onların cümlesinde tevbe ettim rucu ettim pişman oldum. Ruhum bedende oldukça bir dahi işlememek üzere azmü cezmü kast eyledim.

Batıl işlerin cümlesinden beri oldum. Din islamı kabul ettim. Ahir zaman peygamberi efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) yarabbasinin canib-i maneviînden Cibril-i Emin Namus-u Ekber(a.s.) vasıtasıyle her ne getirip ve her ne dahi haber verdi ise ben onların cümlesini dilim ile ikrar ve kalbim ile tasdik ettim inandım kabul ettim.

Haktır ve gerçektir. Amentü billahi ve melaiketihi ve kütübihi ve rusulihi vel yevmi’l ahiri ve bi’l kaderi hayrihi ve şerrihi minallahi Teala vel ba’sü ba’del mevt. Ve’l hisabü ve’l mizanü ve’s sıratü ve’l cennetü ve’n narü hakkun küllühü eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne muhammeden abdühü ve rasulühü.

Razîtü billâhi rabben ve bi’l İslami dinen ve bi muhammedin (s.a.v.) rasulen ve nebiyyen ve bi’l kurani imamen ve bi’l ka’beti kıbleten ve bi’l mü’minine ihvanen. Rabbiyallahü la ilahe ila hü aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil azim.

Amin
Amin.. Cancağazım.. Amin..

Yürek sürçmesinin ilk semeresi..
Evvelen bir tevbe..

ferahsan' Alıntı:
Sabian;
...
Doldur ki sürçen yüreklerimiz bekleyişte..
"Doldur" diyen yüreği benden güzel biri olunca doldurmak çok zor oluyormuş. Oysa üç noktaydı doldurulması gereken "..." :)
 

evla

Gündüz yarasalarıyız biz.
Katılım
24 Eyl 2007
Ynt: yürek sürçerse...

Tevbe de bence Afdilemek olsa da asıl anlamı
''Allah'ım (c.c)hatamı gördüm bir daha aynı hatayı yapmayı nasib etme demektir''

Hatalarını sürekli tekrarlamayan Kullarından oluruz İnşallah...

Yüreğim her an sürçmeye müsait Mevlam
günahkar kulunum Ya Rabbim kapına dayandık sen affet bizi...
Aciz olan muhtaç olan biziz Kerim olan sensin Seni gören Seni duyan kullarından olmayı nasib eyle tüm Mümin kardeşlerime...
Allahım sana sığınır senden isteriz...
Ya Rabbim Ya Rabbim Ya Rabbim
Merhamet et bize...
Amin Amin
 
Katılım
26 Nis 2007
Ynt: yürek sürçerse...

gece yürüyüşü' Alıntı:
"Doldur" diyen yüreği benden güzel biri olunca doldurmak çok zor oluyormuş. Oysa üç noktaydı doldurulması gereken "..." :)
Tevbe de :)
 

nevakar

 
Katılım
13 Nis 2008
Ynt: yürek sürçerse...

Yürek bir kere sürçerse fena!
Gönlümde silinmeyecek bir iz kalmasından korkarım.
Ya bu izi tevbeler silemezse bu yük ile yaşanmaz dünyada.
Allah tevbelerimizi kabul etsin!
 

evla

Gündüz yarasalarıyız biz.
Katılım
24 Eyl 2007
Ynt: yürek sürçerse...

Bismillahirrahmanirrahîm

Ey yeri göğü yaratan adalettin de zerre şaşmayan Ya Rabbim
kim hor görürse görsün beni Sen beni hor görme Ya Rabbim....
 

nevakar

 
Katılım
13 Nis 2008
Ynt: yürek sürçerse...

evla' Alıntı:
Bismillahirrahmanirrahîm

Ey yeri göğü yaratan adalettin de zerre şaşmayan Ya Rabbim
kim hor görürse görsün beni Sen beni hor görme Ya Rabbim....
Ami! Önemli olan bu aslında! Allah güzel dualarını kabul etsin evla!...
 

uzlet

Bağlı Değil
Katılım
3 May 2008
Ynt: yürek sürçerse...

Usul usul çekiyorum kendimi alfabesizliğime…
Saklıyorum ima edemediğim sözlerimi üç noktalar ardına…
İmhasız öfkelere taşıyorum ikametsizliğimi…
Elemlere göç eyleyen ruhum direniyor ünlemlere…
Tövbeler akıyor sesime…Aklıma düşüyorum birden…
An’sız kalıyorum adıma kesilen hükümlere…İthaf düşüyorum adımın yıkımına…