İslamiyet Etkisindeki Türk Edebiyatı

adlena
Eski Türk Edebiyatında İfade şekilleri ve Anlam Sanatları Ses ve Kelime Tekrarına Dayalı Söz S
0.00 yıldız(lar) 0 rating
Güncelleme
adlena
BAHÂRİYYE/BAHÂRİYYAT/BAHÂRNÂME/REBÎ’İYYE
0.00 yıldız(lar) 0 rating
Güncelleme
adlena
Kasideler, övgü, yergi, mersiye ve betimleme yapmak amacıyla yazılan bir Divan Şiiri türüdür.
0.00 yıldız(lar) 0 rating
Güncelleme
adlena
Gazel, Divan edebiyatı nazım şekillerindedir. Osmanlıca yazılışı: gazel – غزل şeklindedir.
0.00 yıldız(lar) 0 rating
Güncelleme
adlena
Tiplerin de içinde yer alacağı insan konusunu, edebî metinlerde aşağıdaki kümelendirmeler hâlinde de
0.00 yıldız(lar) 0 rating
Güncelleme
UluğBey
Açık İstiare Kapalı İstiare Detaylı Örnekler
0.00 yıldız(lar) 0 rating
Güncelleme
E
Söz sanatları hakkında örneklerle anlatım mevcuttur.
0.00 yıldız(lar) 0 rating
Güncelleme
E
Halk edebiyatı hakkında özet bilgiler içerir.
0.00 yıldız(lar) 0 rating
Güncelleme
E
Divan Edebiyatı,Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri,Divan Edebiyatı Nazım Türleri, Divan Edebiyatı Bilgi
4.00 yıldız(lar) 1 rating
Güncelleme
E
İslamiyet Etkisindeki Türk Edebiyatı Hakkında Genel Bilgi ve İlk İslami Ürünler
0.00 yıldız(lar) 0 rating
Güncelleme